Publicité

補破網 (Poo phua bang) (translittération)

  • Artiste: Fong Fei-Fei (鳳飛飛; 林秋鸞(Lim Chiu-Luan))
  • Chanson: 補破網 (Poo phua bang)
  • Traductions : translittération

補破網 (Poo phua bang)

看著網 目眶紅 
破甲這大孔
想要補 無半項 
誰人知阮苦痛
 
今日若將這來放 
是永遠無希望
為著前途弄破網 
找傢司補破網
 
手拿網 頭沈重 
悽慘阮一人
意中人 走叼藏 
哪沒來逗幫忙
 
姑不利將網振動 
舉網針接西東
天河用現做橋板 
全精神補破網
 
魚入網 好年冬 
歌聲滿漁港
阻風雨 駛孤帆 
阮勞力無了工
 
雨過天晴 魚滿港 
最快樂咱雙人
今日團圓心花香 
從今免補破網
 
Publié par Joyce SuJoyce Su le Dim, 22/04/2018 - 03:23
Dernière modification par Joyce SuJoyce Su le Jeu, 03/01/2019 - 01:42
translittération
Aligner les paragraphes
A A

Poo phua bang

Khuann tioh ban bak ko ang
Phua kah tsit tua khang
Siunn miau poo bo puann hang
Tsui lang tsai guan khoo thang
 
Gng jit na tsiong tsit lai pang
Si ying yuan bo hi bang
Wui tioh tsian too lang phua bang
Tsau Ge si poo phua bang
 
Tshiu na bang thau sim tang
Tshi tsham guan tsit lang
Yi toing lang tsau dau tshang
Na but lai dau pang bang
 
Koo put li tsiong bang tin tang
Ki bang tsiam tsiap sai tang
Thinn ho iong hian tso kio pan
Tsuan tsing sin poo phua bang
 
Hi jip bang ho ni tang
Kua siann buan hi kang
Tsoo hong yu sai koo phang
guan lo lik bo liau kang
 
Hoo kue thin tsenn hi buan kang
Tsue khuai lok lan siang lang
Gng jit thuann inn sim hue hiunn
Tsiong tann bian poo phua bang
 
Publié par Joyce SuJoyce Su le Mar, 25/12/2018 - 19:20
Plus de traductions de « 補破網 (Poo phua bang) »
translittération Joyce Su
Collections avec « 補破網 (Poo phua bang) »
Commentaires