Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Stand With Ukraine!

24 (traduction en suédois)

anglais
anglais
A A

24

[Lana]
There's only 24 hours in a day
And half as many ways for you to lie to me, my little love
There's only 24 hours in a day
And half of those you lay awake with thoughts of murder and carnage
If you lie down with dogs then you'll get fleas
Be careful of the company you keep
 
There's only 24 hours
And that's not enough to lie like you lie
Or love like you love
 
There's only 24 hours in a day
And half of those you lay between the sheets with me
My lying love
There's only 24 hours, so you'd say
For most of them you pay for all the things they paid you for
My love
If you lie down with dogs then you'll get fleas
Be careful of the ones you choose to leave
 
There's only 24 hours and that's not enough
To love lie like you lie or love like you love
 
Give me your heat
Give me your diamonds
You hit that street
And my crooked lust
You count to three
While they're all dying
You're hard to reach
You're cold to touch
 
Publié par murathicyilmazmurathicyilmaz Dim, 13/09/2015 - 18:51
Dernière modification par florazinaflorazina Mer, 06/07/2022 - 18:17
traduction en suédoissuédois
Aligner les paragraphes

Tjugofyra

Det finns bara 24 timmar på ett dygn
Och hälften så många sätt för dig att ljuga, min lilla kärlek
Det finns bara 24 timmar på ett dygn
Och halva tiden ligger du vaken
med tankar på mord och blodbad
Om du ligger bland hundar får du loppor
Tänk på ditt sällskap
 
Det finns bara 24 timmar
Och det är inte tillräckligt för dina lögner
Eller att älska som du älskar
 
Det finns bara 24 timmar på ett dygn
Och halva tiden ligger du mellan lakanen med mig
Min lögnaktiga kärlek
Det finns bara 24 timmar, så skulle du säga
De flesta av dem betalar du för allt de betalade dig för
Min kärlek
Om du ligger bland hundar får du loppor
Tänk på vilka du väljer att lämna
 
Det finns bara 24 timmar och det är inte tillräckligt
Att älska dina lögner eller din kärlek
 
Ge mig din hetta
Ge mig dina diamanter
Du går den gatan
Och min skeva lust
Du räknar till tre
Medan alla dör
Du är svår att nå
Du är kall att röra
 
Merci !

© Översättningens copyright innehas av översättaren Anna M Karimo

Publié par AMKarimoAMKarimo Ven, 19/08/2022 - 11:32
Commentaires
Read about music throughout history