Advertisement

30 Minutes (traduction en vietnamien)

Advertisement
traduction en vietnamien

30 Phút

Xa mặt,
Cách lòng.
Trật nhịp,
Để quyết định
chúng ta có phải chạy không?
Chúng ta có nên trốn không?
Cho phần còn lại,
Của cuộc đời tôi
 
Chúng ta có thể bay không?
Hay chúng ta ở lại?
Chúng ta có thể mất nhau,
Chúng ta có thể thất bại.
Vào lúc này
mất bao lâu
để lên kế hoạch
hay phạm sai lầm gì nữa
 
30 phút trôi qua rất nhanh
30 phút để thay đổi cuộc đời chúng ta
30 phút để quyết định
30 phút cuối cùng để quyết định
 
30 phút để thì thầm tên anh
30 phút để gánh tội
30 phút cho niềm hạnh phúc và những lời nói dối
30 phút cuối cùng để quyết định.
 
Vòng đu ngựa gỗ
Trên bầu trời
Mà chúng ta đã tạo lên
Ngay trong suy nghĩ
Bên dưới bóng tối
Của hình chiếu
Thả mây mù đi
Và cơn mưa trút xuống
 
Chúng ta có thể bay không?
Hay chúng ta ở lại?
Chúng ta có thể lạc lối, chúng ta có thể thất bại...
Cách nào cũng vậy
chọn lưa thay đổi
Liều thất bại
Vượt qua mọi dự tính
 
30 phút trôi qua rất nhanh
30 phút để thay đổi cuộc đời chúng ta
30 phút để quyết định
30 phút cuối cùng để quyết định
 
30 phút để thì thầm tên anh
30 phút để gánh tội
30 phút cho niềm hạnh phúc và những lời nói dối
30 phút cuối cùng để quyết định.
 
Để quyết định, để quyết định, để quyết định, để quyết định
Để quyết định, để quyết định, để quyết định, để quyết định
 
Publié par Nắng le Sam, 05/05/2012 - 14:01
anglais

30 Minutes

Commentaires