La Russie a lancé une guerre honteuse contre l’Ukraine.     Soutenez l’Ukraine !
Partager
Taille de la police
Paroles originales

paroles de Dar hejîrokê

Hêjîra çiyayî
Lêlêlê lêlê lêlê
Delala çîyayî
Dar hejîrokê
Xemrevînokê
 
Nav gul û giyayî
Lêlêlê lêlê lêlê
Nav gul û giyayî
Dar hejîrokê
Xemrevînokê
 
Bûk dilê zava ye
Lêlêlê lêlê lêlê
Bûk dilê zava ye
Dar hejîrokê
Xemrevînokê
 
Hejîra me reş e
Lêlêlê lêlê lêlê
Delala me reş e
Dar hejîrokê
Xemrevînokê
 
Bûk çendî keleş e
Lêlêlê lêlê lêlê
Bûk çendî keleş e
Dar hejîrokê
Xemrevînokê
 
Zava yekî xweş e
Lêlêlê lêlê lêlê
Zava yekî xweş e
Dar hejîrokê
Xemrevînokê
 
Hejîra latê ye
Lêlêlê lêlê lêlê
Delala latê ye
Dar hejîrokê
Xemrevînokê
 
Ser bextê yarê ye
Lêlêlê lêlê lêlê
Ser bextê yarê ye
Dar hejîrokê
Xemrevînokê
 
Cizîr bin xetê ye
Lêlêlê lêlê lêlê
Cizîr bin xetê ye
Dar hejîrokê
Xemrevînokê
 

 

Aynur Doğan: Top 3
Collections avec « Dar hejîrokê »
Commentaires