Cui Jian - Huafang Guniang (花房姑娘)

chinois

Huafang Guniang (花房姑娘)

我独自走过你身旁
并没有话要对你讲
我不敢抬头看着你的
噢---脸庞
 
你问我要去向何方
我指着大海的方向
你的惊奇象是给我
噢---赞扬
 
你问我要去向何方
我指着大海的方向
你问我要去向何方
我指着大海的方向
 
你带我走进你的花房
我无法逃脱花的迷香
我不知不觉忘记了
噢---方向
 
你说我世上最坚强
我说你世上最善良
我不知不觉已和花儿
噢---一样
 
你说我世上最坚强
我说你世上最善良
你说我世上最坚强
我说你世上最善良
 
你要我留在这地方
你要我和他们一样
我看着你默默地说
噢---不能这样
 
我想要回到老地方
我想要走在老路上
这时我才知离不开你
噢---姑娘
 
我就要回到老地方
我就要走在老路上
我明知我以离不开你
噢---姑娘 (x4)
 
Publié par angelia2041 le Jeu, 24/03/2011 - 12:54
Merci !

 

Commentaires