Harel Skaat - Kama Od Efshar | כמה עוד אפשר

hébreu

Kama Od Efshar | כמה עוד אפשר

זה אני וזו את
עכשיו זה שנינו כאן עם אותו המבט
יודעים מעט רוצים מהר
ורציתי כל כך לרוץ ולספר
אני לא מחזיק את זה בפנים
רוצה לעמוד לצעוק מכל הבניינים
 
כמה עוד אפשר
לקרוא למה שיש בינינו אהבה
כמה עוד אפשר
צריך פה מילה יותר גדולה
כמה עוד אפשר
לקרוא למה שיש בינינו אהבה
 
את פה מולי ואת יפה
בחיים לא הייתה לי כזאת הרגשה
אם יד ביד אז לא ניפול
זה אני וזו את מכאן נוכל רק לגדול
זה רק נהיה יותר סוער
ואם זה חלום אני לא רוצה להתעורר
 
כמה עוד אפשר
לקרוא למה שיש בינינו אהבה
כמה עוד אפשר
צריך פה מילה יותר גדולה
כמה עוד אפשר
לקרוא למה שיש בינינו אהבה
 
ולא הרגשתי כך שנים
זה כמו תמימות של ילדים
כשאני איתך
את כמו השמש מעלי
אני אפרח בשלל צבעי
באור שלך
 
כמה עוד אפשר...
 
Publié par joompiol le Sam, 16/10/2010 - 18:30
Modifié pour la dernière fois par fotis_fatih le Jeu, 27/11/2014 - 15:59
Merci ! 1 remerciement

 

Harel Skaat: Top 3
Commentaires