Cem Belevi - Aç Kollarını (translittération)

translittération

Ач Колларыны

Гәлсән не гүзәл гөрсән ни гүзәл
Бак йолларына гүл сәрдим
Гүз битте бизе яз гәлди десән
Ач колларыны бән гәлдим
 
Йүзүне гөзүне кашына сөзүне кандым офф
Саымы солуму эвими йолуму шаштым офф
Янына яклашындҗа атеше яндым офф
Сөнмүйорса янгын месул деилим
 
Яраббым Мевлам! О насыл бир эндам яратмыш
Аклым онда калды
Тарифсиз хали вар о бакышлар якышлар
Быракты севдалы
 
Гәлсән не гүзәл гөрсән ни гүзәл
Бак йолларына гүл сәрдим
Гүз битте бизе яз гәлди десән
Ач колларыны бән гәлдим
 
Гәлсән не гүзәл гөрсән ни гүзәл
Сени хәр шәйдән чок севдим
Ах бир гөрсән сән де севсән
Бундан башка йок дәрдим
 
Publié par Yuldash le Mar, 16/01/2018 - 14:45
Modifié pour la dernière fois par Yuldash le Lun, 12/02/2018 - 11:36
turc

Aç Kollarını

Commentaires