Publicité

Paroles de Alfonso X el sabio (1221 - 1284)

Alfonso X el sabio (1221 - 1284)
Alfonso X el sabio (1221 - 1284) a aussi interprétéTraductions
Jordi Savall - Cantigas De Santa Maria - Muito Faz Grand'Errogalaïco-portugaisvideo
Alfonso X El Sabio-Cantigas De Santa Maria
Commentaires