Russia is waging a disgraceful war on Ukraine. Stand With Ukraine!

All Hail Oceania (traduction en philippin/tagalog)

  • Artiste : Unknown Artist (English)
  • Chanson : All Hail Oceania
    1 traduction
    philippin/tagalog
anglais
anglais
A A

All Hail Oceania

All hail Oceania!
Her cause is true and glorious.
All hail Oceania!
Her armies are victorious!
What sustains us never dies...
Big brother, steadfast at our side
He guides us always, firm and wise,
the light of truth, far and wide.
 
All hail Oceania!
Her cause is true and glorious.
All hail Oceania!
Her armies are victorious!
Still to beckon, still to shine,
marching bravely to the fore!
Built of trust and strong with pride:
Hail Oceania, evermore!
 
Hail
WAR IS PEACE
FREEDOM IS SLAVERY
IGNORANCE IS STRENGTH
 
Publié par PewdiePewdie Mar, 18/01/2022 - 06:22
Dernière modification par PewdiePewdie Mer, 02/02/2022 - 16:26
traduction en philippin/tagalogphilippin/tagalog
Aligner les paragraphes

Lahat Mabuhay Oceania

Lahat mabuhay Oceania!
Siya nagdulot ay totoo at maluwalhating.
Lahat mabuhay Oceania!
Ang mga sundalo ay tagumpay!
Kung ano ang nagpananatili sa aming hindi mamatay...
Kuya, matatag sa aming panig
Ginagabayan tayo palagi, matindig at matalino,
ang ilaw ng totoo, malayo at malawak.
 
Lahat mabuhay Oceania!
Siya nagdulot ay totoo at maluwalhating.
Lahat mabuhay Oceania!
Ang mga sundalo ay tagumpay!
Sumenyas parin, kislap parin,
nagmamartsa matapang ng unahan!
Binuo ng tiwala at malakas kasama nagmamalaki:
Mabuhay Oceania, magpakailanman!
 
Mabuhay
DIGMAAN AY KAPAYAPAAN
KALAYAAN AY ALIPIN
KAMANGMANGAN AY MALAKAS
 
Merci !
1 remerciement
Publié par PewdiePewdie Mar, 18/01/2022 - 07:01
Commentaires
Read about music throughout history