Evanescence - All That I'm Living For (traduction en persan)

traduction en persan

هر چیزی که بخاطرش زندگی میکنم

Versions : #1#2
هر چیزی که بخاطرش زندگی میکنم
هر چیزی که بخاطرش می میرم
هرچیزی که نمیتونم توی تنهایی شب نادیده بگیرم
 
میتونم شروع شب رو حس کنم
که من رو از زندگی جدا میکنه
من رو درک میکنه
بعد از تموم چیزهایی که دیدم
تموم افکارم رو همزمان تکه تکه میکنه
کلمه هایی رو پیدا کن که حالم رو بهتر میکنند
اگه فقط میدونستم چطور خودم رو کنار بکشم
 
هر چیزی که بخاطرش زندگی میکنم
هر چیزی که بخاطرش می میرم
هرچیزی که نمیتونم توی تنهایی شب نادیده بگیرم
هر چیزی که بخاطرش به من نیاز دارند
با وجود اینکه من چیزهای بیشتری میخواستم
آخرین دری رو که باز مونده قفل کن,چیزی نمونده که دست خیالاتم به من برسه
 
من معتقدم که رویاها مقدسند
بدترین ترسهای من رو می برند و اونها رو به بازی میگیرند
مثل یه لالایی
مثل یه دلیل
مثل یه بازی از وسوسه های فکری من
(همه ی اینها) باعث میشه که درس رو یاد بگیرم
تا خودم رو پیدا کنم
و دیگه گم نشم
 
هر چیزی که بخاطرش زندگی میکنم
هر چیزی که بخاطرش می میرم
هرچیزی که نمیتونم توی تنهایی شب نادیده بگیرم
هر چیزی که بخاطرش به من نیاز دارند
با وجود اینکه من چیزهای بیشتری میخواستم
آخرین دری رو که باز مونده قفل کن,چیزی نمونده که دست خیالاتم به من برسه
 
تصور کن من فکرمیکردم باید دنیا رو تغییر بدم
تا تو من رو ببینی
تا اون شخص باشم
من میتونم برای همیشه بدودم
اما بدون ماتم عشق تو
چقدر میتونم دورشده باشم؟
 
هر چیزی که بخاطرش زندگی میکنم
هر چیزی که بخاطرش می میرم
هرچیزی که نمیتونم توی تنهایی شب نادیده بگیرم
هر چیزی که بخاطرش به من نیاز دارند
با وجود اینکه من چیزهای بیشتری میخواستم
آخرین دری رو که باز مونده قفل کن,چیزی نمونده که دست خیالاتم به من برسه
 
دوست داشتن تو به من آسیب میزنه؟
باید مثل اعمالم احساس کنم؟
باید آخرین دری رو که باز مونده قفل کنم؟
چیزی نمونده که دست خیالاتم به من برسه
 
Publié par minuch le Lun, 23/04/2012 - 13:52
anglais

All That I'm Living For

Commentaires