Publicité

Am să te iubesc până la începutul lumii (traduction en anglais)

  • Artiste: Marius Tucă
  • Chanson: Am să te iubesc până la începutul lumii
  • Traductions : anglais
roumain

Am să te iubesc până la începutul lumii

Am să te iubesc până la începutul lumii
Şi mă tot întreb dacă va fi lumea ta sau a mea
Dacă o să arate ca o frescă universală
Sau, desenată din contururile sufletului, ca o pictură naivă,
Oricum ar fi, mi-o imaginez curată, fundamentată cu noi
Ca pe o insulă sălbatică a Cosmosului
Punând la rădăcinile ei iubire şi nemurire.
 
Am să te iubesc până la începutul lumii,
În acest tărâm înconjurat la nesfârşit de ape
Voiam să-ţi spun că nu există timp,
Purtăm secolele la încheieturile mâinilor
Ca pe nişte brăţări vechi la întâlniri
Întâlniri de despărţiri cu cerul şi pământul, cu potopul
N-avem greutate, n-avem solemnitate, avem graţia de la începuturi.
 
Am să te iubesc până la începutul lumii,
Plutim în derivă prin lichid semiotic născându-ne în mare
Cândva ai fost sirenă, cântând şi încântând răsărituri
Cu urmele năvodului Celui de Sus pe coapse
Aşa se explică de ce înainte de a fi cea mai iubită dintre pământeni
Ai fost cea mai iubită dintre ape, dintre mări
Cea mai iubită dintre depărtări.
 
Am să te iubesc până la începutul lumii
Şi dintre atâtea alge, flori, corole
Eu m-am gândit ca să-ţi aduc din daruri
Să ne ţină de urât şi să troznească cerul
Scânteielor, dansând domol, aprins şi tandru, focul
Când ca o flacără mică, pâlpâind în candela sufletelor noastre,
Când ca o flacără mare, arzând cât veacurile toate.
 
Am să te iubesc până la începutul lumii
Şi toate câte au fost fi-vor găsite în astă carte
Am zămislit cerul, pământul şi cuvântul din ţărâni şi diamante,
Au mai fost focul, marea şi nemărginirea, zmeul
Toate ţi-au străbătut bolţile inimii şi eul
Iar tu ai rămas deasupra tuturor vremurilor, lumilor, senină.
“Şi a zis Dumnezeu: «Să fie lumină!». Şi a fost lumină”.
 
Publié par licorna.din.vislicorna.din.vis le Ven, 25/10/2013 - 18:12
traduction en anglaisanglais
Aligner les paragraphes
A A

I Shall Love You Till the Beginning of the World

I shall love you till the beginning of the world
And I keep asking myself whether it would be my world or yours,
Whether it would look like a universal fresco
Or drawn from the lines of the soul like a naive painting
No matter how it would be like, I envision it to be clean, to have us as a foundation
Like an uncharted island of the universe
Rooted on love and immortality.
 
I shall love you till the beginning of the world
In this realm endlessly surrounded by waters,
I wanted to tell you that time doesn’t exist,
We wear centuries wrapped around our wrists
Like some old bracelets at dates,
Dates of break-ups with the sky and the earth, with the flood,
We’ve got no weight, no solemnity, we’ve got the grace of the beginnings.
 
I shall love you till the beginning of the world
We drift through semiotic liquid, being born in the sea,
You were once a mermaid, singing and bringing delight at dawning
With the marks of God’s trawl on your hips,
That’s the reason why before you became the most beloved of the earthlings
You had been the most beloved from the waters, from the seas,
The most beloved from the far off places.
 
I shall love you till the beginning of the world
And from so many algae, flowers, corollas,
I thought I should bring to you as a gift,
To keep us company and to struck the sky
Of the sparks, dancing lightly, bright and tender, the fire,
Sometimes like a small flame, flickering inside the lamp of our souls
Sometimes like a great flame, burning through all the centuries.
 
I shall love you till the beginning of the world
And all that’s ever been will be found in this book,
I’ve created the sky, the earth and the word from dust and diamonds
There were also the fire, the sea and the infinite, the kite,
All of them have passed through the domes of your heart and your being,
And you’ve remained serene above all the times, above the world
„And God said: « Let there be light! ». And there was light.”
 
Publié par licorna.din.vislicorna.din.vis le Sam, 26/10/2013 - 17:36
Plus de traductions de « Am să te iubesc până... »
Expressions idiomatiques dans « Am să te iubesc până... »
Commentaires