Advertisement

Amazing Grace (My Chains are gone) (traduction en vietnamien)

Advertisement
traduction en vietnamien

Ân thánh diệu kì

Tuyệt thay ân thánh Chúa ban ngọt ngào
Chuộc thân lầm than là tôi
Tôi đã lạc mất nhưng nay tìm lại
Mù khơi nhưng nay sáng ngời
 
Điệp Khúc:
Buồn đau tan biến, khiến tôi tự do
Là Ngài nơi tối cao, Đấng đã chuộc tội.
Dòng nước mênh mông, thứ tha chảy ròng
Yêu Chúa khôn nguôi, ân thánh diệu kì
 
Lời 2:
Là ân sủng ấy khiến tâm an lành
Nhờ ân sợ lo xa khuất
Quí báu thay Đấng cho tôi ân này
Ngày tôi vừa mới tin Ngài
 
Lời 3:
Ngài ban ơn phước xuống tôi mỗi ngày
Lời Ngài tôi hi vọng mãi,
Ngài bảo bọc tôi, chở che suốt đời
Ngày nào tôi sống nơi đây
 
Lời 4:
Dù trời hay đất tuyết tan một ngày
Mặt trời cũng sẽ ngừng cháy
Nhưng Chúa, Người đã gọi tôi giờ này
Ngài luôn sống mãi trong tôi
Ngài luôn sống mãi trong tôi
 
Publié par daughterinchrist12 le Lun, 16/07/2012 - 14:54
Ajouté en réponse à la demande de banjc001
Commentaires de l’auteur(e) :

Bài hát được dịch sát nghĩa nhất có thể nhưng để hát được theo nhạc, một vài nơi từ được dùng với nghĩa gần sát.

Êpheso 2:8 "Vì nhờ ân sủng, bời, đức tin, anh chị em được cứu; điều ấy không đến từ anh chị em, đó là tặng phẩm của Đức Chúa Trời.."

anglais

Amazing Grace (My Chains are gone)

Commentaires