Publicité

Arktiska Oceanen (traduction en anglais)

  • Artiste: Säkert!
  • Chanson: Arktiska Oceanen 2 traductions
  • Traductions : anglais #1, #2
suédois

Arktiska Oceanen


så vi byggde en ark, den skulle vara stor

hundra hektar av trä och marmor
två och två gick djuren in
och sen drog vi iväg
 
du och jag vi reppa Människan
vi skulle föra vidare arten
jag hade valt dig väl, du var fertil, hade high class DNA och kindben
 
åker längs älven och ut mot Barents Hav
Arktiska Oceanen, och så gav vi oss av
vi startar om
dom kan stanna kvar och ta död på varann
 
det hade blivit för mörkt här för lilla oss
dom kommer ångra sig sen när dom ser oss
friska på frodig mark och levande igen
 
och vi la till och det var dags att ligga
Marvin Gaye på repeat tills alla var gravida
spred sporer med handen och vänta på framväxten
 
åker längs älven och ut mot Barents Hav
Arktiska Oceanen, du ville kliva av

men jag sa: älskling det vi gör är större än bara du och jag
 
dricker kaffe på en frusen is
knaket under skotern och solen som står helt högt
om det här inte finns kvar så vet jag inte vad jag gör
 
paniken slog mig i det klara ljuset
tror lättare att trycka bort i vardagsbruset
att allt försvinner
att jag går runt och häller vattenglas när allt redan brinner
 
skjut mig vilken downer:
leva i en dystopi
dom kolla på en sci-fi
på duken var det vi
den här kommer inte spelas på din radio
eller på ditt dansgolv
 
luften är ren när vi vaknar upp
barnen är små, men dom ska växa upp
när vi dör ska dom föra våra ord vidare
 
tänk om vi skulle sätta upp en staty
med våra namn, bygga höghus
spelar ingen roll om nån liten art dör ut
 
traduction en anglaisanglais
Aligner les paragraphes
A A

The Arctic Ocean

Versions : #1#2
so we built an arc, it would be massive
hundred acres of wood and marble
the animals entered two by two
and then we pulled away
 
you and I represented Mankind
we would proceed the species
I had chosen you carefully, you were fertile, had high class DNA and cheek bones
 
traveling along the river, towards the Sea of Barents
The Arctic Ocean, and so we pulled away
restarting
they can stay behind and wipe each other away
 
it had become too dark here for us sweethearts
they will regret themselves when the see us
strong on lush land and alive again
 
and we ported and it was time to copulate
Marvin Gaye on repeat until all were pregnant
spreading spores by hand and wait for the emergence
 
traveling along the river, towards the Sea of Barents
The Arctic Ocean, you wanted to get off
but i said: darling, what we're doing is greater then just you and I
 
drinking coffee on a frozen ice
the cracking beneath the scooter and the sun is high
if this is not left behind then I don't know what I'll do
 
the panic hit me in the clear light
thinks easier to push away into the noice of everyday life
that all disappears
that I walk around and pouring classes of water when all is already on fire
 
fire at me what a downer
living in a dystopia
them watching a sci-fi
on the screen it was us
this won't be playing on your radio
or at your dance floor
 
the air is clean when we wake up
the children are small, but they shall grow up
when we die they shall pas on our words
 
imagine if we were to erect a statue
with our names, building tower houses
doesn't matter if some insignificant species is extinct
 
Merci !
Publié par szimonszimon le Dim, 19/01/2020 - 21:40
Commentaires de l’auteur·e :

I have tried to translate as close to the original type of language as possible, with the shortened sentences etc. It's the style of lyrics that is typical of Säkert! who is writing as they speak in the northern parts of Sweden.

Plus de traductions de « Arktiska Oceanen »
anglais szimon
anglais Guest
Commentaires