Back to December (traduction en persan)

Advertisements
traduction en persan

بازگشت به ماه دسامبر

خیلی خوشحالم که وقت گذاشتی تا من رو ببینی
اوضاع چه طوره؟ به من بگو خانوادت حالشون چطوره؟
من مدتیه که اون ها رو ندیدم
تو این مدت تو حالت خوب بوده و از همیشه مشغول تر بوده ای
صحبت خیلی کوتاهی درباره ی کار و هوا داشتیم.
تو خیلی احتیاط می کنی و من دلیل این کارتو رو می دونم
به این خاطر که آخرین بار که من رو دیدی
همچنان داره ذهنت رو آتش می زنه
تو به من گل رز هدیه دادی ولی من آن ها رو همونجا رها کردم تا پژمرده شوند
 
حالا این منم که غرورم رو زیر پاهایم می گذارم
و در برابر تو ایستا ده ام و می گویم که
من به خاطر اون شب معذرت می خواهم
و من همیشه به ماه دسامبر بر می گردم(در ذهنم)
مشخص شد که آزاد بودن هیچ چیز جز دلتنگیه تو نبود
ای کاش وقتی که با من بودی متوجه می شدم که چه چیز با ارزشی در اختیار داشتم
من به ماه دسامبر بر می گردم و همه چیز رو درست می کردم
من همیشه به ماه دسامبر بر می گردم
 
این روزها خوابم نمی بره
من تا دیر وقت بیدار می مونم و به یاد گذشته ها می افتم
زمانی که روز تولدت گذشت
و من بهت زنگ نزدم،بعد اون من به تابستان فکر می کنم
همه آن لحظه های زیبایی که خنده های تو را از دور نگاه می کردم
و در پاییز متوجه شدم که عاشقت هستم
و بعد روز های تیره و تار از راه رسید
روزهایی تاریک،زمانی که ترس و وحشت ذهن من رو در بر گرفت
تو همه ی عشقت رو در اختیار من گذاشتی
و خداحافظی تنها کاری بود که من می تونستم انجام بدم
 
حالا این منم که غرورم رو زیر پاهایم می گذارم
و در برابر تو ایستا ده ام و می گویم که
من به خاطر اون شب معذرت می خواهم
و من همیشه به ماه دسامبر بر می گردم(در ذهنم)
مشخص شد که آزاد بودن هیچ چیز جز دلتنگیه تو نبود
ای کاش وقتی که با من بودی متوجه می شدم که چه چیز با ارزشی در اختیار داشتم
من به ماه دسامبر بر می گردم
و همه نظراتم رو تغییر می دهم
من همیشه به ماه دسامبر بر می گردم
 
من دلتنگ پوست برنزه و خنده های شیرین تو هستم
تو با من خیلی خوب و درست رفتار می کردی
و اونجوری که من رو در آغوشت می گرفتی
آن شب سپتامبر
اولین باریکه گریه ی من رو دیدی
شاید این یه فکر از روی سر خوشی باشه
یا احتمالا رویایی دور از تصور
اگر ما دوباره عاشق هم بشیم، قسم می خورم که به درستی عاشق تو باشم
در زمان به عقب می رفتم و تغییرش می دادم،اما نمی تونم
اگه درت رو به روی من قفل کنی،تو رو درم می کنم
 
و در برابر تو ایستا ده ام و می گویم که
من به خاطر اون شب معذرت می خواهم
و من همیشه به ماه دسامبر بر می گردم(در ذهنم)
مشخص شد که آزاد بودن هیچ چیز جز دلتنگیه تو نبود
ای کاش وقتی که با من بودی متوجه می شدم که چه چیز با ارزشی در اختیار داشتم
من به ماه دسامبر بر می گردم و همه چیز رو درست می کردم
من به ماه دسامبر بر می گردمو همه نظراتم رو تغییر می دهم
من همیشه به ماه دسامبر بر می گردم
 
همیشه
 
Publié par PooyaZ le Mer, 04/04/2012 - 04:33
anglais

Back to December

Commentaires