The book of my life (traduction en persan)

Advertisements
traduction en persan

کتاب زندگی من

بگذار در کنار آتش به تماشا بنشینم و روزهایم را بخاطر بیاورم
شاید این حقه آذرخش باشد
ولی این صفحات لرزانی که دید من را تار میکنند
کتابی است که از نوشتن آن میترسم
 
این، کتاب روزهای من است، کتاب زندگی من است
همچون میوه ای روی لبه چاقو، بریده شده است
و برش ها و بخشهایش نمایان میشوند و در معرض دیدم قرار میگیرند
در هر زندگی غم و غصه ای وجود دارد
 
اگر مانند پازل یا مارپیچ تعبیر شود
آن وقت تا آخر روزهایم چیزی از آن را درک نخواهم کرد
هنوز هم مجبورم که بخاطر بیاورم
که واژه های زندگی ام را بخاطر بیاورم
 
وعده هایی هست که به آنها عمل شده و قول هایی هست که شکسته شده
کلماتی که از روی عصبانیت گفته شده وقتیکه می بایست اشک میریختم
فصلی وجود دارد درباره رازها و اسراری که باید فاش شوند
اگر تمام چیزهایی که به من تعلق دارند را از دست بدهم
فصلی هست درباره از دست دادن، و روحی که نخواهد مرد
فصلی هست درباره عشق که جوهر آن هرگز خشک نمیشود
جملاتی وجود دارد که آنها را در زندانی که از دروغهایم ساختم نوشتم
 
با وجود اینکه صفحات، شماره گذاری شده اند
پایان آنها را نمیتوانم ببینم
چون پایان، رازی ست که هیچکس نمیتواند آن را بخواند
در کتاب زندگی من
 
فصلی هست درباره پدرها و فصلی درباره پسرها
صفحاتی هست درباره تضاد و کشمکشی که هیچکس برنده آن نبود
و نبردهایی که در آنها باختی و شکست های تلخت
صفحه ای وجود دارد درباره نرسیدن هایمان
 
قصه هایی هست درباره بخت و طالع خوبی که قابل تدبیر نبود
فصلی وجود دارد درباره خدا که من آن را درک نمیکنم
وعده ای هست درباره بهشت و جهنم
ولی لعنت به من اگر آنرا ببینم
 
با وجود اینکه صفحات، شماره گذاری شده اند
پایان آنها را نمیتوانم ببینم
چون پایان، رازی ست که هیچکس نمیتواند آن را بخواند
در کتاب زندگی من
 
حالا دیگر نور صبحگاه درحال بازگشتن است
و اگر یک جمله حقیقت داشته باشد
تمام این صفحات میسوزند
و تنها چیزی که باقی می ماند تو هستی
 
با وجود اینکه صفحات، شماره گذاری شده اند
پایان آنها را نمیتوانم ببینم
چون پایان، رازی ست که هیچکس نمیتواند آن را بخواند
در کتاب زندگی من
 
Publié par Ashlyn le Lun, 23/07/2018 - 22:31
Ajouté en réponse à la demande de sedighe23
anglais

The book of my life

Plus de traductions de « The book of my life »
persanAshlyn
Commentaires