Publicités

Bring Me to Life (traduction en arménien)

traduction en arménienarménien
A A

Բեր ինձ կյանքի

Ինչպե՞ս ես կարողանում աչքերումս տեսնել ոնց որ բաց դռներում
Մտնելով իմ ներքուստը, ուր ապրում եմ քարացած
Առանց հոգու՝ ոգիս քնում է մի տեղ սառացած
Մինչ դու գտնես այն և հետ բերես տուն
 
(Ինձ արթնացրու)
Ինձ արթնացրու ներսից
(Արթնանալ չեմ կարող)
Ինձ արթնացրու ներսից
(Ինձ փրկիր)
Տուր անունս ու փրկիր խավարից
(Ինձ արթնացրու)
Ստիպիր արյունս խաղա
(Արթնանալ չեմ կարող)
Մինչ ես դուրս կպրծնեմ
(Ինձ փրկիր)
Ինձ փրկիր ոչնչությունից, որին վերածվել եմ ես
 
Հիմա երբ գիտեմ թե ինչ եմ առանց քեզ
Չես կարող ինձ լքել հենց այնպես
Կենդանացրու ինձ, մի շունչ պարգևի
Բեր ինձ կյանքի
 
(Ինձ արթնացրու)
Ինձ արթնացրու ներսից
(Արթնանալ չեմ կարող)
Ինձ արթնացրու ներսից
(Ինձ փրկիր)
Տուր անունս ու փրկիր խավարից
(Ինձ արթնացրու)
Ստիպիր արյունս խաղա
(Արթնանալ չեմ կարող)
Մինչ ես դուրս կպրծնեմ
(Ինձ փրկիր)
Ինձ փրկիր ոչնչությունից, որին վերածվել եմ ես
 
Բեր ինձ կյանքի
(Ապրել եմ ստից, դատարկ է ներսումս)
Բեր ինձ կյանքի
 
Ցուրտ է ներսում առանց քո դիպչելուն
Առանց քո սիրո, իմ անգին
Մեռելների մեջ միակ կենարարն ես դու
 
Այսքան ժամանակ չեմ գիտակցել որ կյանք չեմ տեսել
Խավարի մեջ ապրել՝ երբ դու իմ դիմացն էիր
Կարծես հազար տարի քնած եմ մնացել
Ամեն ինչի վրա աչքս փակ պահել
Անմիտ, անձայն, անհոգի
Մի թող որ այստեղ մահանամ
Պետք է որ էլի ինչ որ բան լինի
Բեր ինձ կյանքի
 
(Ինձ արթնացրու)
Ինձ արթնացրու ներսից
(Արթնանալ չեմ կարող)
Ինձ արթնացրու ներսից
(Ինձ փրկիր)
Տուր անունս ու փրկիր խավարից
(Ինձ արթնացրու)
Ստիպիր արյունս խաղա
(Արթնանալ չեմ կարող)
Մինչ ես դուրս կպրծնեմ
(Ինձ փրկիր)
Ինձ փրկիր ոչնչությունից, որին վերածվել եմ ես
 
Բեր ինձ կյանքի
(Ստից կյանք եմ վարել, դատարկ է ներսում)
Բեր ինձ կյանքի
 
Merci !
thanked 9 times
Publié par Gregory DavidianGregory Davidian Sam, 28/11/2020 - 10:16
Ajouté en réponse à la demande de LanguageLoveLanguageLove
anglaisanglais

Bring Me to Life

Publicités
Aidez à traduire « Bring Me to Life »
Evanescence: Top 3
Commentaires
Read about music throughout history