Catch My Breath (traduction en persan)

Advertisements
traduction en persan

نفسم رو تازه میکنم

Versions : #1#2
نمیخوام پشت سر گذاشته بشم
فاصله یکی از دوستای من بود
حبس شدن نفس در شبکه ای از دروغ ها
من بیشتر زنگیمو توی
موج سواری و آکروبات بازی
و نصف دیگشو هم تو مشت زنی با حریف خیالی
و یادگرفتن اینکه چطوری عکس العمل نشون بدم، گذروندم
من بیشتر زندگیمو صرف
 
حبس کردن نفسم ، رها کردنش و تغییر رنگ گونه هام به خاطر این نمایش کردم
حالا تو میدونی، این زندگی منه، به من گفته نمیشه که چی قراره درست باشه
 
نفسم رو تازه میکنم، هیچکس نمیتونه منو عقب نگه داره،من وقتی براش ندارم
نفسم رو تازه میکنم،بهشون اجازه نمیدم منو زمین بندازن،همه ی اینها الان خیلی ساده است
 
معتاد به عشقی که پیدا کردم هستم
قلب سنگین، حالا یه ابر کم وزنه
برای کسانی که ارزش دارن وقت میذارم
من بقیه زندگیمو صرف
زیاد خندیدن با پنجره های باز
و گذاشتن رد پاهام در تمام شهر خواهم کرد
اعتقاد و ایمان داشتن یه جورایی داره تغییر میکنه و از بین میره
من بقیه زندگیمو صرف
 
حبس کردن نفسم ، رها کردنش و تغییر رنگ گونه هام به خاطر این نمایش خواهم کرد
حالا تو میدونی، این زندگی منه، به من گفته نمیشه که چی قراره درست باشه
 
نفسم رو تازه میکنم، هیچکس نمیتونه منو عقب نگه داره،من وقتی براش ندارم
نفسم رو تازه میکنم،بهشون اجازه نمیدم منو زمین بندازن،همه ی اینها الان خیلی ساده است
 
تو به من کمک کردی
زیبایی رو در همه چیز ببینم
 
حبس کردن نفسم ، رها کردنش و تغییر رنگ گونه هام به خاطر این نمایش
حالا تو میدونی، این زندگی منه، به من گفته نمیشه که چی قراره درست باشه
 
حبس کردن نفسم ، رها کردنش و تغییر رنگ گونه هام به خاطر این نمایش
حالا تو میدونی، این زندگی منه، به من گفته نمیشه که چی قراره درست باشه
 
نفسم رو تازه میکنم!
 
نفسم رو تازه میکنم، هیچکس نمیتونه منو عقب نگه داره،من وقتی براش ندارم
نفسم رو تازه میکنم،بهشون اجازه نمیدم منو زمین بندازن،همه ی اینها الان خیلی ساده است (همه ی اینها الان خیلی ساده است!)
 
حبس کردن نفسم ، رها کردنش و تغییر رنگ گونه هام به خاطر این نمایش
حالا تو میدونی، این زندگی منه، به من گفته نمیشه که چی قراره درست باشه
 
نفسم رو تازه میکنم، هیچکس نمیتونه منو عقب نگه داره،من وقتی براش ندارم
نفسم رو تازه میکنم،بهشون اجازه نمیدم منو زمین بندازن،همه ی اینها الان خیلی ساده است
 
Publié par anita_goddess le Lun, 31/12/2012 - 07:28
anglais

Catch My Breath

Commentaires