Publicités

Chandelier (traduction en vietnamien)

traduction en vietnamienvietnamien
A A

Đèn Chùm

Versions : #1#2#3
Gái ăn chơi thác loạn thì không biết tự ái
Và không cảm xúc, chừng nào tôi mới học được?
Tôi dằn lòng, dằn lòng
 
Tôi là người của những “cuộc gọi khoái lạc”
Điện thoại đang reo inh ỏi,
Bọn họ thì bấm chuông í ới
Tôi thấy tình yêu rồi, thấy tình yêu rồi
 
1,2,3 1,2,3 vô
1,2,3 1,2,3 vô
1,2,3 1,2,3 vô
Đếm lại đi, tới khi hết đếm nổi thì thôi
 
Tôi sẽ đu mình từ ngọn đèn chùm
Từ ngọn đèn chùm
Tôi sẽ sống như ngày mai không có
Như nó không hề có
Tôi sẽ vút bay như cánh chim xuyên màn đêm
Cảm nhận nước mắt khi chúng khô
Tôi sẽ đu từ ngọn đèn chùm
Từ ngọn đèn chùm
 
Nhưng tôi đang chịu đựng vì cuộc sống mến thương
Không ngó xuống, cũng chẳng mở mắt
Cứ rót đầy ly cho tôi tới khi trời sáng,
Vì tôi chỉ chịu đựng trong đêm nay thôi
Giúp tôi với, tôi đang chịu đựng vì cuộc sống mến thương
Không ngó xuống, cũng chẳng mở mắt
Cứ rót đầy ly giùm tôi tới khi trời sáng
Vì tôi chỉ chịu đựng trong đêm nay thôi
Chịu đựng trong đêm nay thôi
 
Mặt trời đã lên, người tôi nhơ nhớp
Phải đi thôi, phải chạy khỏi đây thôi
Nhục nhã là đây, bẽ bàng là đây
 
1,2,3 1,2,3 vô
1,2,3 1,2,3 vô
1,2,3 1,2,3 vô
Đếm lại đi, tới khi hết đếm nổi thì thôi
 
Tôi sẽ đu mình từ ngọn đèn chùm
Từ ngọn đèn chùm
Tôi sẽ sống như ngày mai không có
Như nó không hề có
Tôi sẽ vút bay như cánh chim xuyên màn đêm
Cảm nhận nước mắt khi chúng khô
Tôi sẽ đu từ ngọn đèn chùm
Từ ngọn đèn chùm
 
Nhưng tôi đang chịu đựng vì cuộc sống mến thương
Không ngó xuống, cũng chẳng mở mắt
Cứ rót đầy ly cho tôi tới khi trời sáng,
Vì tôi chỉ chịu đựng trong đêm nay thôi
Giúp tôi với, tôi đang chịu đựng vì cuộc sống mến thương
Không ngó xuống, cũng chẳng mở mắt
Cứ rót đầy ly giùm tôi tới khi trời sáng
Vì tôi chỉ chịu đựng trong đêm nay thôi
Chịu đựng trong đêm nay thôi
 
Merci !
1 remerciement
Publié par Pham HoangPham Hoang Lun, 08/12/2014 - 11:05
Dernière modification par Pham HoangPham Hoang Lun, 24/09/2018 - 10:59
anglais
anglais

Chandelier

Aidez à traduire « Chandelier »
Sia: Top 3
Commentaires
Read about music throughout history