Publicités

Chandelier (traduction en hébreu)

traduction en hébreuhébreu
A A

נברשת

בחורות מסיבות לא נפגעות
לא מרגישות דבר, מתי כבר אלמד
אני מדחיקה את זה, מדחיקה את זה
 
אני הבחורה ל"שיחת זמן טוב"
הטלפון מתפוצץ, הם מצלצלים בפעמון הדלת שלי
אני מרגישה את האהבה, מרגישה את האהבה
 
1,2,3 1,2,3 לשתות
1,2,3 1,2,3 לשתות
1,2,3 1,2,3 לשתות
 
דוחפת אותם עד שאני כבר לא יכולה לספור
 
אני אתנדנד מהנברשת, מהנברשת
אני אחיה כאילו המחר לא קיים
כאילו שהוא לא קיים
אני אעוף כמו ציפור הלילה, ארגיש את הדמעות שלי מתייבשות
אני אתנדנד מהנברשת, מהנברשת
 
ואני נאחזת בחיים, לא אסתכל למטה לא אפתח את עיניי
שומרת את הכוס שלי מלאה עד אור השמש, כי אני רק מחזיקה
הלילה
עזור לי,אני נאחזת בחיים, לא אסתכל למטה לא אפתח את עיניי
שומרת את הכוס שלי מלאה עד אור השמש, כי אני רק מחזיקה
הלילה
מחזיקה הלילה
 
השמש עולה, אני אסון
חייבת לצאת עכשיו, לברוח מזה
הנה באה הבושה, הנה באה הבושה
 
1,2,3 1,2,3 לשתות
1,2,3 1,2,3 לשתות
1,2,3 1,2,3 לשתות
 
דוחפת אותם עד שאני כבר לא יכולה לספור
 
אני אתנדנד מהנברשת, מהנברשת
אני אחיה כאילו המחר לא קיים
כאילו שהוא לא קיים
אני אעוף כמו ציפור הלילה, ארגיש את הדמעות שלי מתייבשות
אני אתנדנד מהנברשת, מהנברשת
 
ואני נאחזת בחיים, לא אסתכל למטה לא אפתח את עיניי
שומרת את הכוס שלי מלאה עד אור השמש, כי אני רק מחזיקה
הלילה
עזור לי,אני נאחזת בחיים, לא אסתכל למטה לא אפתח את עיניי
שומרת את הכוס שלי מלאה עד אור השמש, כי אני רק מחזיקה
הלילה
מחזיקה הלילה
 
Merci !
thanked 3 times
Publié par eyal.brusilovskyeyal.brusilovsky Mer, 11/06/2014 - 20:18
anglais
anglais

Chandelier

Aidez à traduire « Chandelier »
Sia: Top 3
Commentaires
Read about music throughout history