Publicités

Chandelier (traduction en tonguien)

traduction en tonguientonguien
A A

Hiki'imaamateuteu

'Ikai lavea 'a e kau ta'ahine 'alu hulohula
Ke ongo ki ha me'a ka teu 'ilo 'afe?
Neu teke ia ki lalo, teke ki lalo.
 
Ko au pe ki he "ui maa 'a e taimi lelei."
Pa 'a e telefoni he 'oku nau tatangi hoku matapa
Ongo'i au 'a e 'ofa, 'a e 'ofa.
 
Taha, ua, tolu, taha, ua, tolu, inu
Taha, ua, tolu, taha, ua, tolu, inu
Taha, ua, tolu, taha, ua, tolu, inu.
 
Tolongi ia ki mui kae 'oua keu mole 'a e lautaha na.
 
Teu fekavei mei he hiki'imaamateuteu, mei he hiki'imaamateuteu
Teu mo'ui 'o hange 'oku 'iloa 'a e 'a pongipongi
'O hange 'oku 'ikai 'iloa 'e ia
Teu puna 'o hange ha manupuna 'i he po 'o ongo'i 'eku lo'imata 'o hange 'oku momoa 'e ia
Teu fekavei mei he hiki'imaamateuteu, mei he hiki'imaamateuteu.
 
Pea 'oku ou puke ma'u ki he si mo'ui, 'ikai teu loto ma'ulalo pea 'ikai teu faka'ava 'eku mata
Ke fonu ma'u pe 'eku ipu 'o a'u ki he maama uhu he 'oku ou puke pe ki poo ni
Tokoni mai he 'oku ou puke ma'u ki he si mo'ui, 'ikai teu loto ma'u lalo pea 'ikai teu faka'ava 'eku mata
Ke fonu ma'u pe 'eku ipu 'o a'u ki he maama uhu he 'oku ou puke pe ki poo ni
Ki poo ni.
 
Hopo 'a e la'a, ta'e'aonga 'e au
Pau keu hola leva, keu lele mei heni
Ha'u heni 'a e angamaa, ha'u heni 'a e angamaa.
 
Taha, ua, tolu, taha, ua, tolu, inu
Taha, ua, tolu, taha, ua, tolu, inu
Taha, ua, tolu, taha, ua, tolu, inu.
 
Tolongi ia ki mui kae 'oua keu mole 'a e lautaha na.
 
Teu fekavei mei he hiki'imaamateuteu, mei he hiki'imaamateuteu
Teu mo'ui 'o hange 'oku 'iloa 'a e 'a pongipongi
'O hange 'oku 'ikai 'iloa 'e ia
Teu puna 'o hange ha manupuna 'i he po 'o ongo'i 'eku lo'imata 'o hange 'oku momoa 'e ia
Teu fekavei mei he hiki'imaamateuteu, mei he hiki'imaamateuteu.
 
Pea 'oku ou puke ma'u ki he si mo'ui, 'ikai teu loto ma'ulalo pea 'ikai teu faka'ava 'eku mata
Ke fonu ma'u pe 'eku ipu 'o a'u ki he maama uhu he 'oku ou puke pe ki poo ni
Tokoni mai he 'oku ou puke ma'u ki he si mo'ui, 'ikai teu loto ma'u lalo pea 'ikai teu faka'ava 'eku mata
Ke fonu ma'u pe 'eku ipu 'o a'u ki he maama uhu he 'oku ou puke pe ki poo ni
Ki poo ni.
 
Merci !

"Work hard in silence, let your success be your noise!"

Publié par SilentRebel83SilentRebel83 Jeu, 17/07/2014 - 06:00
anglais
anglais

Chandelier

Aidez à traduire « Chandelier »
Sia: Top 3
Commentaires
Read about music throughout history