Publicité

Chen Mao-Feng - 兄弟 (Hiann ti)

  • Artiste: Chen Mao-Feng ( 陳茂豐)
  • Album: 兄弟 (2014)
  • Traductions : translittération
taïwanais/translittération
A A

兄弟 (Hiann ti)

你兄我弟煙酒相隨
飲呷酒矸找無耳
關公劉備交陪張飛
阮是林投竹刺來鬥纏
 
兄弟咱講讚嘜懷疑
看衰說無錢
剖西瓜偎兜一邊
兄弟若想袂開心稀微
人情義理滾甲像海水
 
江湖路若返頭欲回去
走前踏後進退攏灑雨綿
江湖飯是捧著剉袂離
半燒半冷鹹淡誰知味
 
你兄我弟煙酒相隨
飲呷酒矸找無耳
關公劉備交陪張飛
阮是林投竹刺來鬥纏
 
兄弟咱講讚嘜懷疑
看衰說無錢
剖西瓜偎兜一邊
兄弟若想袂開心稀微
人情義理滾甲像海水
 
江湖路若返頭欲回去
走前踏後進退攏灑雨綿
江湖飯是捧著剉袂離
半燒半冷鹹淡誰知味
 
Publié par Joyce SuJoyce Su le Mar, 18/06/2019 - 23:26
Merci !

 

Publicité
Vidéo
Traductions de « 兄弟 (Hiann ti) »
Commentaires