Publicité

Drobnostka [You're Welcome] (translittération)

  • Artiste: Moana (OST)
  • Artiste invité: Igor Kwiatkowski
  • Aussi interprété par: Studio Accantus
  • Chanson: Drobnostka [You're Welcome] 2 traductions
  • Traductions : anglais, translittération

Drobnostka [You're Welcome]

Hahaha ok, ok!
 
Hej, kotku, weź nie martw się
Bo wielkość zawsze peszy, co tu kryć
Nie wiesz, co czuć teraz masz
To słodkie, mała!
Nie zmieniają się nic ludzie, nic a nic
 
Nie bój się, tak, śmiało chodź
To naprawdę ja, to Maui
Mam tę moc
I to żaden pic, ten fryz, ten bić
No i jeszcze ten ruchomy cyc
 
Co mam powiedzieć, prócz - drobnostka!
Ten ocean, słońce, świat
Hej, jest okej, jest okej - drobnostka!
Bo jestem zwykły półbóg, za pan brat
 
Hej! Kto kciuki dwa miał by unieść świat
Gdy byłaś takie dzidzi - no ja!
W chłodną noc, no kto
Po ogień zszedł na piekła dno
Uśmiechnij się, weź no
 
Oo, raz to na lasso za twarz
Drobnostka!
Złapałem słońce w letni czas
Wiatr ogarnąłem wam też
Drobnostka!
By w żagle dął i wiał wśród drzew
 
I co mam powiedzieć, prócz - drobnostka!
Za te wyspy złowione z mórz dna
Nie dziękuj mi, gdyż to był pryszcz
Drobnostka!
To właśnie cały ja, ten typ tak ma!
Drobnostka! Drobnostka!
Lecz i niemała rzecz
 
Wiesz, mogę tak gadać i gadać,
A w końcu wyjaśnię ci cały ten entourage.
Bo wodę, trawę, grunt
Maui to stworzył i robił to w punkt.
Ryba nie piła? No to ją w piach
Z tego kokosy, że och, i że ach
Jaki morał, jaka nauczka stąd?
Kto ze mną zadrze, popełnia ogromny błąd!
 
Tu tatuaż, tu dziara, tam sznyt.
Są jak mapa wygranych stu bitw.
Gdzie ja nie byłem i co nie zrobiłem
Zobacz jak tu mały Maui zasuwa aż miło
 
Tak albo siak, to jest fakt, drobnostka!
Oto świat cudów z moich rąk
Hej, jest okej, jest okej, drobnostka!
Lecz jakby rzec, to ja już zmykam stąd
 
Teraz to ty mi mów: drobnostka!
Bo łódkę ci muszę wziąć
Bo płynąć chcę w dal, i w dal, drobnostka!
Niestety, wpław nie umiem, no bo skąd
Drobnostka! Drobnostka!
I dzięki!
 
Publié par Fer ChevalierFer Chevalier le Jeu, 22/12/2016 - 19:36
Dernière modification par IceyIcey le Mar, 22/01/2019 - 14:07
translittération
Aligner les paragraphes
A A

Дробностка

Хахаха ок, ок!
 
Хэй, котку, вэзь не мартв сѩ
Бо велькость завше пэши, цо ту крыть
Не веш, цо чуть тэраз маш
То слодке, мала!
Не зменяѭ сѩ ниц люде, ниц а ниц
 
Не бо́й сѩ, так, сьмяло ходь
То направдѧ я, то мауи
Мам тѧ моц
И то жадэн пиц, тэн фрыз, тэн бить
Но и еще тэн рухомы цыц
 
Цо мам поведеть, про́ч - дробностка!
Тэн оцэан, слоньцэ, свят
Хэй, ест окэй, ест окэй - дробностка!
Бо естэм звыклы по́лбо́г, за пан брат
 
Хэй! Кто ктюки два мял бы унесть свят
Гды былась таке диди - но я!
В хлоднѫ ноц, но кто
По огень зшедл на пекла дно
Усьмехний сѩ, вэзь но
 
Оо, раз то на ляссо за тварь
Дробностка!
Злапалэм слоньцэ в летни час
Вятр огарнѫлэм вам тэж
Дробностка!
Бы в жагле дѫл и вял всьро́д древ
 
И цо мам поведеть, про́ч - дробностка!
За тэ выспы зловёнэ з мо́рь дна
Не дѩкуй ми, гдыж то был прыщ
Дробностка!
То власьне цалы я, тэн тып так ма!
Дробностка! Дробностка!
Леч и немала реч
 
Веш, могѧ так гадать и гадать,
А в коньцу выясьнѩ ти цалы тэн entourage.
Бо водѧ, травѧ, грунт
Мауи то створил и робил то в пункт.
Рыба не пила? Но то ѭ в пях
З тэго кокосы, же ох, и же ах
Яки морал, яка научка стѫд?
Кто зэ мнѫ задре, попэлня огромны блѫд!
 
Ту татуаж, ту дяра, там шныт.
Сѫ як мапа выграных сту битв.
Где я не былэм и цо не зробилэм
Зобач як ту малы мауи засува аж мило
 
Так альбо сяк, то ест факт, дробностка!
Ото свят цудо́в з моих рѫк
Хэй, ест окэй, ест окэй, дробностка!
Леч якбы рец, то я юж змыкам стѫд
 
Тэраз то ты ми мо́в: дробностка!
Бо ло́дкѧ ти мушѧ взѭть
Бо плынѫть хцѧ в даль, и в даль, дробностка!
Нестэты, вплав не умем, но бо скѫд
Дробностка! дробностка!
И дѩки!
 
Publié par Angel of SpeedAngel of Speed le Lun, 21/10/2019 - 21:57
Commentaires