Publicités

ตอนต่อไป (Don't Turn the Page) (Dton dtòr bpai) (translittération)

ตอนต่อไป (Don't Turn the Page)

ถ้าเรื่องของเธอ
เปิดอ่านมันได้เหมือนนิยาย
ฉันก็คงจะขออ่านเธอช้าๆเรื่อยไป
ทุกๆคำที่ฉากเหล่านั้นบรรยายเอาไว้
แล้วมาถึงตอนที่เราใกล้กัน
ตอนที่ฉันและเธอหวั่นไหว
 
ฉันไม่อยากจะปล่อยนาทีนี้ล่วงเลยไป
ถ้าหากพรุ่งนี้ไม่มี
แต่โลกไม่นี้ไม่เคยเคลื่อนไหว
 
หยุดเวลาได้ไหม
หยุดเรื่องราวที่ตรงนี้ไว้
อย่าผ่านไปได้ไหม
อย่ามาถึงเลยตอนสุดท้าย
รอยจูบนั้นไม่อยากให้มันหายไป
ให้เรื่องนี้มีแค่เราได้ไหมได้หรือเปล่า
 
ถ้าเรื่องของเรา
ไม่อาจจบได้เหมือนนิยาย
ถ้าในตอนท้าย
ความจริงทำเราให้จากกันไป
ฉันขอเลือกจะจำ
แต่บทที่เรามีกันได้ไหม
แล้วฉันจะเขียนให้เธอกับฉัน
ไม่มีวันที่ต้องห่างไกล
 
ฉันแค่อยาก
จะตัดถ้อยคำมากมายของใครออกไป
และจะแทนที่ด้วยคำหนึ่งคำ
คำที่ฉันไม่เคยบอกไป
 
หยุดเวลาได้ไหม
หยุดเรื่องราวที่ตรงนี้ไว้
อย่าผ่านไปได้ไหม
อย่ามาถึงเลยตอนสุดท้าย
รอยจูบนั้นไม่อยากให้มันหายไป
ให้เรื่องนี้มีแค่เราได้ไหมได้หรือเปล่า
 
อยากอยู่ในบทที่สวยงาม
มีเธอโอบกอดไว้แสนนาน
ไม่อยากจะขอพลิกดูหน้าต่อไป
อย่าให้ถึงตอนเราจากกัน
ให้จบแค่นั้นตรงที่ที่มีแต่เราได้ไหม
 
หยุดเวลาได้ไหม
หยุดเรื่องราวที่ตรงนี้ไว้
อย่าให้ใครที่ไหน
เข้ามาเขียนเต็มตอนสุดท้าย
 
หยุดเวลาได้ไหม
หยุดเรื่องราวที่ตรงนี้ไว้
อย่ามาถึงเลยตอนสุดท้าย
รอยจูบนั้นไม่อยากให้มันหายไป
ให้มันจบตรงที่เรื่องเราได้มั้ย
ไม่มีตอนต่อไปได้หรือเปล่า
 
Publié par RujixRujix Sam, 19/06/2021 - 14:11
translittération
Aligner les paragraphes

Dton dtòr bpai

Tâa rêuuang kŏng ter
Bpèrt àan man dâai mĕuuan ní-yaai
Chăn gôr kong jà kŏr àan ter cháa cháa rêuuay bpai
Túk túk kam têe chàak lào nán ban-yaai ao wái
Láew maa tĕung dton-têe rao glâi gan
Dton-têe chăn láe ter wàn wăi
 
Chăn mâi yàak jà bplòi naa-tee née lûuang loiie bpai
Tâa hàak prûng-née mâi mee
Dtàe lôhk mâi née mâi koiie klêuuan wăi
 
Yùt way-laa dâai măi
Yùt rêuuang raao têe dtrong née wái
Yàa pàan bpai dâai măi
Yàa maa tĕung loiie dton-sùt-táai
Roi jòop nán mâi yàak hâi man hăai bpai
Hâi rêuuang née mee kâe rao dâai măi dâai rĕu bplào
 
Tâa rêuuang kŏng rao
Mâi àat jòp dâai mĕuuan ní-yaai
Tâa nai dton-táai
Kwaam jing tam rao hâi jàak gan bpai
Chăn kŏr lêuuak jà jam
Dtàe bòt têe rao mee gan dâai măi
Láew chăn jà kĭian hâi ter gàp chăn
Mâi mee wan têe dtông hàang glai
 
Chăn kâe yàak
Jà dtàt tôi kam mâak maai kŏng krai òk bpai
Láe jà taen têe dûuay kam nèung kam
Kam têe chăn mâi koiie bòk bpai
 
Yùt way-laa dâai măi
Yùt rêuuang raao têe dtrong née wái
Yàa pàan bpai dâai măi
Yàa maa tĕung loiie dton-sùt-táai
Roi jòop nán mâi yàak hâi man hăai bpai
Hâi rêuuang née mee kâe rao dâai măi dâai rĕu bplào
 
Yàak yòo nai bòt têe sŭuay ngaam
Mee ter òhp gòt wái săen naan
Mâi yàak jà kŏr plík doo nâa dtòr bpai
Yàa hâi tĕung dton rao jàak gan
Hâi jòp kâe nán dtrong têe têe mee dtàe rao dâai măi
 
Yùt way-laa dâai măi
Yùt rêuuang raao têe dtrong née wái
Yàa pàan bpai dâai măi
Yàa maa tĕung loiie dton-sùt-táai
 
Yùt way-laa dâai măi
Yùt rêuuang raao têe dtrong née wái
Yàa pàan bpai dâai măi
Yàa maa tĕung loiie dton-sùt-táai
Roi jòop nán mâi yàak hâi man hăai bpai
Hâi rêuuang née mee kâe rao dâai măi dâai rĕu bplào
 
Merci !

©Rujix

Publié par RujixRujix Sam, 19/06/2021 - 19:41
Commentaires
Read about music throughout history