Esa mujer (traduction en hébreu)

Advertisements
traduction en hébreu

האשה הזאת

האשה הזאת
זה שאני אוהב
בלי לדעת איך זה
אני יודע שהיא תהייה חברה שלי
 
האשה הזאת
שלימדה אותי להפסיד
שאני לומד לאהוב
וללוות את חיי
 
האשה הזאת
זה שאני רוצה לאהוב
זו שתחזיר
את המשמעות לחיי
 
האשה הזאת
תתקרב אלי שוב
לדברים פשוטים.
 
היא עומדת להיות
שמחה, מקלט ושלווה
של ימי, ושל הבוקר שלי
מי יעזור לי לחיות, שוב
 
היא עומדת להיות
את שאני מקווה עם כל הנשמה שלי
שתלמד אותי אהבה עד עלות השחר
אותה אשה
 
האשה הזאת
שיודעת להבין אותי
ולא אכפת לך לדעת
על האנשים שעברו בחיי
 
האשה הזאת
תשגע אותי
זו שאני אעשה
מאושרת יותר מדי יום
 
האשה הזאת
איך אני יכול להסביר
זה יכול לנצח
לעתים קרובות להיכנע
 
האשה הזאת
אני רוצה לאהוב
וללוות את חיי.
 
היא עומדת להיות
שמחה, מקלט ושלווה
של ימי, של הבקרים המוקדמים שלי
מי יעזור לי לחיות, שוב.
 
היא עומדת להיות
אשר אני מקווה עם כל הנשמה שלי
שילמד אותי אהבה עד עלות השחר
אותה אשה
 
Publié par Yosi le Jeu, 25/01/2018 - 21:24
espagnol

Esa mujer

Plus de traductions de « Esa mujer »
hébreuYosi
Julio Iglesias: Top 3
Commentaires