Xavier Naidoo - Europa (traduction en arménien)

traduction en arménien

Եվրոպա

Իմ սիրտը քեզ համար է զարկում, Եվրոպա,
Դու ես իմ հույսերի ապավենը
Դու ինձ վաղուց ես գերել
Միայն ղեկավարները քո ինձ համար անհասկանալի են:
 
Իմ սիրտը քեզ համար է զարկում, Եվրոպա
Դու լույս ես մթության մեջ
Դու կրում ես ահռելի մի տեսիլ, որը կավարտվի միայն քո ավարտից հետո:
 
Մենք կարող ենք միայն կորցնել, եթե չհաղթենք այն մեզ համար,
Կպատահի սարսափելին, եթե Եվրոպան մի օր կործանվի:
 
Իմ սիրտը քեզ համար է զարկում, Եվրոպա
Ես ապրում եմ քո ստեղծած աշխարհով
Քեզ անվանում են Բերդ- Եվրոպա
Եվ շատերը կցանկանային ապրել այստեղ:
 
Մենք կարող ենք միայն կորցնել....
 
Միլիոնավորներն ապրում են քո տեսիլով
Շատ-շատերը երազում են քո մասին
Եվ այդ տասնյակ հազարավոր տեսիլներից ես ունեմ իմ սեփականը:
 
Մենք կարող ենք միայն կորցնել....
 
Publié par H3003 le Mer, 17/06/2015 - 14:42
Ajouté en réponse à la demande de marinos25
Modifié pour la dernière fois par H3003 le Sam, 08/08/2015 - 11:23
Commentaires