Lifehouse - Everything (traduction en serbe)

traduction en serbe

Sve

Pronađi me ovde
Pričaj mi
Želim da te osetim
Treba mi da te čujem
Ti si svetlost
Koja me vodi
Do mesta gde ponovo nalazim mir.
 
Ti si snaga,koja me pokreće.
Ti si nada,zbog koje verujem i dalje.
Ti si svetlo mojoj duši.
Ti si moja svrha...ti si sve.
 
I kako mogu da stojim ovde sa tobom i da ne budem tobom dirnut?
Bi li mi rekla kako bi moglo biti ikako bolje od ovoga?
 
Ti smiruješ oluje i daješ mi oslonac.
Držiš me u svojim rukama,nećeš mi dati da padnem.
Kradeš moje srce i oduzimaš mi dah.
Hoćeš li me primiti?Uzeti me dublje sad?
 
I kako mogu da stojim ovde sa tobom i da ne budem tobom dirnut?
Bi li mi rekla kako bi moglo biti ikako bolje od ovoga?
I kako mogu da stojim ovde sa tobom i da ne budem tobom dirnut?
Bi li mi rekla kako bi moglo biti ikako bolje od ovoga?
 
Jer ti si sve što želim,ti si sve što mi treba
Ti si sve,sve
Ti si sve što želim ti si sve što mi treba
Ti si sve,sve
Ti si sve što želim ti si sve što mi treba
Ti si sve,sve
Ti si sve što želim ti si sve što mi treba,ti si sve,sve
 
I kako mogu da stojim ovde sa tobom i da ne budem tobom dirnut?
Bi li mi rekla kako bi moglo biti ikako bolje od ovoga?
I kako mogu da stojim ovde sa tobom i da ne budem tobom dirnut?
Bi li mi rekla kako bi moglo biti ikako bolje,ikako bolje
 
I kako mogu da stojim ovde sa tobom i da ne budem tobom dirnut?
Bi li mi rekla kako bi moglo biti ikako bolje od ovoga?
 
Bi li mi rekla kako bi moglo biti ikako bolje od ovoga?
 
Publié par olivia d. le Mar, 21/08/2012 - 15:22
Commentaires de l’auteur(e) :
anglais

Everything

Commentaires