Eyal Golan - ממה את מפחדת (Mima at mefachedet)

hébreu/translittération
A A

ממה את מפחדת (Mima at mefachedet)

לא מבין מה עובר עליך
זה התחיל כבר בסתיו שעבר
לא מבין מה אומרות עינייך
הן כבר לא מספרות על מחר
 
הפנים נעולות זה קשה בלילות
כשאת כאן אבל לא כמו תמיד
מספרת שטויות לא רק לי לעצמך
שאצלנו הכל כרגיל
 
חזרי עוד היום תגעי לי שוב ברגש
עוד שנייה זה בנינו נגמר
ממה את מפחדת
זה אני איך הפכתי לזר
אל תתני לי סתם ללכת
ממה את מפחדת
 
כל היום רק חושב עליך
לא מבין מה בנינו עבר
איך סגורות שוב דלתות פנייך
הן כבר לא מגלות לי דבר
 
וזאת את שאמרת באותו יום שבת
רגשות לא שומרים בכיסים
איך שלחת לי מבט ובשקט לחשת
שאיתך זה לכל החיים
 
חזרי עוד היום תגעי לי שוב ברגש
עוד שנייה זה בנינו נגמר
ממה את מפחדת
זה אני איך הפכתי לזר
אל תתני לי סתם ללכת
ממה את מפחדת
 
חזרי עוד היום תגעי לי שוב ברגש
עוד שנייה זה בנינו נגמר
ממה את מפחדת
זה אני איך הפכתי לזר
תגעי לי שוב ברגש
עוד שנייה זה בנינו נגמר
ממה את מפחדת
 
זה אני איך הפכתי לזר
אל תתני לי סתם ללכת
ממה את מפחדת
 
Publié par Andrew ParfenAndrew Parfen le Mar, 16/04/2019 - 09:32
Ajouté en réponse à la demande de Olya YanOlya Yan
Merci ! 1 remerciement

 

Advertisements
Vidéo
Commentaires