Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Stand With Ukraine!

Paroles de « برای وطن به پیش (Baraye Vatan Be Pish) »

  • Artiste : Fereydoon Farrokhzad (فریدون فرخزاد)
  • Traductions : anglais, turc
persan
persan
A A

برای وطن به پیش

ماه‌ها در تاریکی حرف‌مان از ایران بود
به یاد ایران جسم و جان خسته‌مان، همه پریشان بود
 
پیش، یک، دو، سه، چهار، یک، دو، سه، چهار، برای وطن به پیش
بی وطن چگونه زندگی کردن چون وطن آیین است و کیش
 
رنجی که ما بُردیم در تمام طول راه
کجا توانی تو سر کنی بی وطن، تو ای مرد ناآگاه
 
پیش، یک، دو، سه، چهار، یک، دو، سه، چهار، برای وطن به پیش
بی وطن چگونه زندگی کردن چون وطن آیین است و کیش
 
امروزِ پیروزی فارغ از هراس و غم
صفوف مردم متحد به سوی صبح صف شهیدان هم
 
پیش، یک، دو، سه، چهار، یک، دو، سه، چهار، برای وطن به پیش
بی وطن چگونه زندگی کردن چون وطن آیین است و کیش
 
چون از شهیدان گفتم، پس درود ما بر آنان
که خون پاکشان ارزشی دگر بداد به حیثیت انسان
 
پیش، یک، دو، سه، چهار، یک، دو، سه، چهار، برای وطن به پیش
بی وطن چگونه زندگی کردن چون وطن آیین است و کیش
 
ما ایرانی هستیم، ایران را میسازیم
برای ایران و خلق قهرمان‌مان، حماسه پردازیم
 
پیش، یک، دو، سه، چهار، یک، دو، سه، چهار، برای وطن به پیش
بی وطن چگونه زندگی کردن چون وطن آیین است و کیش
 
از سال‌ها می‌آیند، سال‌های سازندگی
چو دیگران، یار دیگران شویم به خاطر زندگی
 
پیش، یک، دو، سه، چهار، یک، دو، سه، چهار، برای وطن به پیش
بی وطن چگونه زندگی کردن چون وطن آیین است و کیش
 
انسان‌ها برخیزید، با قیام انسان‌ها
به خاک خورشید می‌دمد دوباره از برای توفان‌ها
 
پیش، یک، دو، سه، چهار، یک، دو، سه، چهار، برای وطن به پیش
بی وطن چگونه زندگی کردن چون وطن آیین است و کیش
 
بی وطن چگونه زندگی کردن چون وطن آیین است و کیش
 
Merci !
remercié·e 2 fois
Publié par Morrigan de FereldenMorrigan de Ferelden Mar, 17/05/2022 - 22:52
Dernière modification par Morrigan de FereldenMorrigan de Ferelden Lun, 23/05/2022 - 21:57
Commentaires:

Thanks to BeatHertz, We have the lyrics of this song.

His LT page: https://lyricstranslate.com/tr/translator/beathertz

 

Traductions de « برای وطن به پیش ... »
Commentaires
Read about music throughout history