Swedish to Finnish/English

4 posts / 0 nouveau(x)
Invité·e
Pending moderation

Can someone please translate this song to Finnish or English? C:

Öppna din dörr - Tommy Nilsson

Den första gång jag såg på dig
Och kännde hur du såg på mig
Då föll allting jag trott var sant
Jag vet du kännde likadant

Du var så vacker då
Som nått jag aldrig kunnat nå
Och hjärtat slog ett slag för var förlorad dag

Jag gömde mig i fantasin
Så rädd för vad du kunde bli
Var morgon som jag ljög för mig
Så såg jag sanningen i dig

Nu står du här i dag
Med allt jag nånsin velat ha
Och hjärta slår ett slag för var förlorad dag

Öppna din dörr
Och säg att du vill ha mig här
Säg att innom dig bär
Bara kärlekens röst

Och jag ska öppna min dörr
Och ge dig varje dag igen
Leva här för sanningen
Låt mig bli den som först
Öppnar din dörr

Så börjar livet här tillslut
Vi gråter det som var förut
Så somnar vi så tätt ihop
Och dagen vaknar allt för fort

För den himmel som jag nått
Och förr allt det som jag nu förstått
Ska hjärtat slå ett slag för var förlorad dag

öppna din dörr
Och säg att du vill ha mig här
Säg att innom dig bär
Bara kärlekens röst

Och jag ska öppna min dörr
Och ge dig varje dag igen
Leva här för sanningen
Låt mig bli den som först

Ge av dig
Det du vill ha av mig och säg
Att jag får alla förlorade år

Jag ska öppna min dörr
Och ge dig varje dag igen
Leva här för sanningen
Låt mig bli den som först
Öppnar din dörr

Invité·e

Sure :). I'm afraid I don't speak any finnish, so I'll have to go with English, though..

Open Your Door - Tommy Nilsson

The first time I looked at you
And felt how you looked at me
Everything I knew to be true crumbled
I know you felt the same way

You were so beautiful then
Like something I never could have reached
And the heart was beating a beat for every lost day

I hid in the fantasy
So afraid of what you could become
But every time that I lied to myself
I saw the truth in you

Now, here you stand today
With everything I ever wanted
And the heart is beating a beat for every lost day

Open your door
And say that you want me here
Say that within you you carry
Only the voice of love

And I will open my door
And give you every day again
Live here for the truth
Let me be the one who first
Opens your door

Then life begins here at last
We cry what was before
We fall asleep so close together
That the day awakens much too quickly

For the heaven that I have reached
And for everything that I now have come to understand
The heart will beat a beat for every lost day

Open your door
And say that you want me here
Say that within you you carry
Only the voice of love

And I will open my door
And give you every day again
Live here for the truth
Let me be the one who first

Give of yourself
What you want from me, and say
That I will have all the lost years

I will open my door
And give you every day again
Live here for the truth
Let me be the one who first
Opens your door

Novice
Inscrit·e le: 05.05.2011

this is a nice song and I was really looking for the lyrics of this song... please keep on posting lyrics of good songs like this... thankyou

Novice
Inscrit·e le: 10.01.2012

Here's a Finish translation for those interested.

Avaa Ovesi - Tommy Nilsson

Ensimmäinen kerta kun katsoin sinuun
Ja tunsin miten katsoit minuun
Kaikki minkä uskoin totta romahtui
Tiedän sinun tunsivasi samalla tavalla

Olit niin kaunis silloin
Kuin minulle jotain ei koskaan madhollista
Ja sydän lyöi lyönnin jokaiselle menetettylle päivälle

Piiloutuin mielikuvituksiin
Niin peloissani siitä mitä sinusta tulisi
Joka aamu kun valehdin itselleni
Näin sinussa totuuden

Nyt seisot täässä tänään
kaiken koskaan haluamani kanssa
Ja sydän lyö lyönnin jokaiselle menetettylle päivälle

Avaa ovesi
Ja sano että haluat minut kanssasi
Sano ett sisälläsi kantaa
Vain rakkauden ääni

Ja minä tulen avamaan oveni
Ja antamaan sinulle jokaisen päivän takaisin
Eläämään täällä totuudelle
Antaisit minun olla se ensimäinen joka
Avaa ovesi

Niin elämä lopulta tästä alkaa
Itkemme sen mitä ennen olli
Niin nukahdamme niin lähekkäin
Ja päivä herää liian pian

Taivaalle johon olen päässyt
Ja kaikkelle jota vasta nyt ymmärrän
Sydän tulee lyömän lyönnin joka menettylle päivälle

Avaa ovesi
Ja sano että haluat minut kanssasi
Sano ett sisälläsi kantaa
Vain rakkauden ääni

Ja minä tulen avamaan oveni
Ja antamaan sinulle jokaisen päivän takaisin
Eläämään täällä totuudelle
Antaisit minun olla se ensimäinen

Anna sinulta
Sen minkä haluat minulta ja sano
Että saan kaikki ne menetettyt vuodet

Ja minä tulen avamaan oveni
Ja antamaan sinulle jokaisen päivän takaisin
Eläämään täällä totuudelle
Antaisit minun olla se ensimäinen joka

Avaa ovesi

It was hastly done, so please correct me about any inaccuracies.

Ajouter un commentaire