Publicités

Google Translate Sings: The Sound of Silence (traduction en polonais)

anglais
anglais
A A

Google Translate Sings: The Sound of Silence

Hey, dark, hi
Let's talk
With the production of wine
But the witch Thiana Gian seems to be a nice sky
There is a saint on my head
Read more
On a suitable bus
 
But he was alone and left the country
Exercise for you
Here's a short summary:
I wore my hair and changed the oil
I mean, my eyes are nice
This is a typical night
Relax calmly
 
Nude and see the light
Thousands of millions of transformers, perhaps more
People listening to dog
Dogs are often deaf
The man who recorded the song did not share this
There is no health insurance
Break the Beep
 
I said, "Dummies."
I would like cancer
We will not see it
So I get my sticks
But these words are like a silky whiskey
He fell into the ditches
 
People worship their worship and worship
Acupuncture for New Guinea
Merger and explosion
With regard to training
Then we write
Interesting Metro meeting
It is a toilet
And a funny voice
Toast
 
Publié par Thomas222Thomas222 Sam, 22/06/2019 - 18:05
Dernière modification par Alma BarrocaAlma Barroca Jeu, 15/10/2020 - 22:55
Commentaires:

Originally performed by Simon & Garfunkel.

traduction en polonaispolonais
Aligner les paragraphes

Google Tłumacz Śpiewa: The Sound of Silence

Hej, ciemność, cześć
Pogadajmy
Z produkcją wina
Ale czarownica Thiana Gian wydaje się być niezłym niebem
Święty jest na mojej głowie
Przeczytaj więcej
W odpowiednim autobusie
 
Ale on był samotny i opuścił kraj
Ćwiczenie dla ciebie
Oto krótkie podsumowanie:
Założyłam swoje włosy i zmieniłam olej
W sensie, moje oczy są ładne
To jest typowa noc
Zrelaksuj się spokojnie
 
Naga i widzę światło
Tysiące milionów transformerów, może więcej
Ludzie słuchający psa
Psy są często głuche
Mężczyzna, który nagrał piosenkę, nie upublicznił tego
Nie ma ubezpieczenia zdrowotnego
Zniszcz brzęczyk
 
Powiedziałam "Manekiny."
Chciałabym raka
Nie zobaczymy tego
Więc wezmę moje patyki
Ale te słowa są jak jedwabiste whisky
On spadł w rowy
 
Ludzie wielbią ich wielbienie i wielbienie
Akupunktura w Nowej Gwinei
Połączenie i eksplozja
Ze względu na trening
Potem piszemy
Ciekawe spotkanie Metra
To jest toaleta
I śmieszny głos
Tost
 
Merci !
Publié par World1243World1243 Ven, 19/03/2021 - 11:55
Commentaires
Read about music throughout history