Publicité

Grace Chang - 說不出的快活 (Shuō bu chū de kuài huó)

  • Artiste: Grace Chang ( 葛蘭 (Ge Lan))
  • Aussi interprété par: Fong Fei-Fei, Huang Hui Yi, Kathrine Lau
chinois/Romanization
A A

說不出的快活 (Shuō bu chū de kuài huó)

Jajambo!
你看我 我看你
你看我幾時我有這麼高興過
你看我 我看你
你看我幾時我有這麼得意過
 
你可不必問我
這麼高興 這麼得意 這麼快活
到底為什麼
就是你來問我
我也不想 我也不能
我也不會 老實對你說
 
Ja-Ja-Jam bo Ja-Ja-Jam bo
Ja-Ja-Jam bo Ja-Ja-Jam bo
Ja-Jam bo
 
一定要我說
也不過模模糊糊 迷迷惑惑
Ja-Jam Bo
還是別管我
也可以免得討厭 免得囉唆
Ja-Jam Bo
 
Ja-Ja-Jam bo Ja-Ja-Jam bo
Ja-Ja-Jam bo Ja-Ja-Jam bo Ja-Ja-Jam bo
還是別管我
也可以免得討厭 免得囉唆
Ja-Ja-Jam Bo
Ja-Ja-Jam bo Ja-Ja-Jam bo
Ja-Ja-Jam bo Ja-Ja-Jam bo Ja-Ja-Jam bo
還是別管我
也可以免得討厭 免得囉唆
Ja-Ja-Jam Bo
 
Ja-Ja-Jam bo Ja-Ja-Jam bo
Ja-Ja-Jam bo Ja-Ja-Jam bo Ja-Ja-Jam bo
Ja-Ja-Jam Bo
Ja-Ja-Jam Bo
 
Publié par Joyce SuJoyce Su le Dim, 21/07/2019 - 22:30
Merci !

 

Publicité
Vidéo
Grace Chang: Top 3
Collections avec « 說不出的快活 (Shuō bu chū ... »
Commentaires