Publicités

หัวใจไม่อยู่กับตัว (Hŭua jai mâi yòo gàp dtuua) (translittération)

หัวใจไม่อยู่กับตัว

รู้ว่าฉันไม่ควรคิดถึง รู้ว่าฉันไม่ควรลึกซึ้ง
ก็รู้ แต่ดึงหัวใจไม่เคยอยู่
รู้ทุกอย่างว่าควรห้ามใจ แต่ทำไมยังไปเฝ้าดู
อยากรู้ว่าชีวิตเธอเป็นอย่างไร
 
มากว่าเพื่อนสนิท แต่คิดไปไกลกว่านี้ก็เป็นไม่ได้
มากกว่านั้นคือผิด ที่เรานั้นมีใครอยู่แล้ว ทั้งสองคน
 
หัวใจไม่เคยจะอยู่ กับคนที่ควรรักกัน
หัวใจไม่เคยจะอยู่ กับคนนี้ที่เคียงข้างฉัน
มันอยู่กับเธอนั้น ทั้งหมดใจ
ก็ไม่รู้ทำอย่างไร กับรักที่มันไม่ควรเกิด
ตัดใจลืมเธอซะเถิด ก็ทำไม่ได้
 
ทั้งที่เห็นกำแพงกั้นขวาง ยังไม่ฝืนไม่เคยคิดยั้ง
ก็รัก ก็ทุ่มลงไปทั้งหัวใจ
แม้ตอนจบจะมีน้ำตา ที่รอคอยคือความเสียใจ
แต่ฉันก็พร้อมข้ามไปอยู่ดี
 
มากว่าเพื่อนสนิท แต่คิดไปไกลกว่านี้ก็เป็นไม่ได้
มากกว่านั้นคือผิด ที่เรานั้นมีใครอยู่แล้ว ทั้งสองคน
 
หัวใจไม่เคยจะอยู่ กับคนที่ควรรักกัน
หัวใจไม่เคยจะอยู่ กับคนนี้ที่เคียงข้างฉัน
มันอยู่กับเธอนั้น ทั้งหมดใจ
ก็ไม่รู้ทำอย่างไร กับรักที่มันไม่ควรเกิด
ตัดใจลืมเธอซะเถิด ก็ทำไม่ได้
 
หัวใจไม่เคยจะอยู่ กับคนที่ควรรักกัน
หัวใจไม่เคยจะอยู่ กับคนนี้ที่เคียงข้างฉัน
มันอยู่กับเธอนั้น ทั้งหมดใจ
ก็ไม่รู้ทำอย่างไร กับรักที่มันไม่ควรเกิด
ตัดใจลืมเธอซะเถิด ก็ทำไม่ได้
 
หัวใจไม่เคยจะอยู่ กับคนที่ควรรักกัน
หัวใจไม่เคยจะอยู่ กับคนนี้ที่เคียงข้างฉัน
มันอยู่กับเธอนั้น ทั้งหมดใจ
ก็ไม่รู้ทำอย่างไร กับรักที่มันไม่ควรเกิด
ตัดใจลืมเธอซะเถิด ก็ทำไม่ได้ ก็ทำไม่ได้
 
Publié par RujixRujix Dim, 16/05/2021 - 02:47
translittération
Aligner les paragraphes

Hŭua jai mâi yòo gàp dtuua

Róo wâa chăn mâi kuuan kít tĕung róo wâa chăn mâi kuuan léuk séung
Gôr róo dtàe deung hŭua jai mâi koiie yòo
Róo túk yàang wâa kuuan hâam jai dtàe tam-mai yang bpai fâo doo
Yàak róo wâa chee-wít ter bpen yàang rai
 
Mâak wâa pêuuan sà-nìt dtàe kít bpai glai gwàa née gôr bpen mâi dâai
Mâak gwàa nán keu pìt têe rao nán mee krai yòo láew táng sŏng kon
 
Hŭua jai mâi koiie jà yòo gàp kon têe kuuan rák gan
Hŭua jai mâi koiie jà yòo gàp kon née têe kiiang kâang chăn
Man yòo gàp ter nán táng mòt jai
Gôr mâi róo tam yàang rai gàp rák têe man mâi kuuan gèrt
Dtàt jai leum ter sá tèrt gôr tam mâi dâai
 
Táng têe hĕn gam-paeng gân kwăang yang mâi fĕun mâi koiie kít yáng
Gôr rák gôr tûm long bpai táng hŭua jai
Máe dton-jòp jà mee náam dtaa têe ror koi keu kwaam sĭia jai
Dtàe chăn gôr próm kâam bpai yòo dee
 
Mâak wâa pêuuan sà-nìt dtàe kít bpai glai gwàa née gôr bpen mâi dâai
Mâak gwàa nán keu pìt têe rao nán mee krai yòo láew táng sŏng kon
 
Hŭua jai mâi koiie jà yòo gàp kon têe kuuan rák gan
Hŭua jai mâi koiie jà yòo gàp kon née têe kiiang kâang chăn
Man yòo gàp ter nán táng mòt jai
Gôr mâi róo tam yàang rai gàp rák têe man mâi kuuan gèrt
Dtàt jai leum ter sá tèrt gôr tam mâi dâai
 
Hŭua jai mâi koiie jà yòo gàp kon têe kuuan rák gan
Hŭua jai mâi koiie jà yòo gàp kon née têe kiiang kâang chăn
Man yòo gàp ter nán táng mòt jai
Gôr mâi róo tam yàang rai gàp rák têe man mâi kuuan gèrt
Dtàt jai leum ter sá tèrt gôr tam mâi dâai
 
Hŭua jai mâi koiie jà yòo gàp kon têe kuuan rák gan
Hŭua jai mâi koiie jà yòo gàp kon née têe kiiang kâang chăn
Man yòo gàp ter nán táng mòt jai
Gôr mâi róo tam yàang rai gàp rák têe man mâi kuuan gèrt
Dtàt jai leum ter sá tèrt gôr tam mâi dâai
 
Merci !

©Rujix

Publié par RujixRujix Dim, 16/05/2021 - 02:51
Commentaires
Read about music throughout history