Paroles de « Խոսքեր չկան (Khosqer chykan) »

A A

Խոսքեր չկան

(Տուն 1).
Հեռանալ չեմ կարող, աչքերիդ նայելով
Թվում է, թե նրանք ստում են
Ոչ մի խոսք, ոչ մի ձայն և արցունք, հասկացիր
Ես լուռ եմ, բայց հոգիս էրգում է
 
(Կրկներգ).
Հը-րը րը-րը րը-րը րը-րը-րը, հը-րը րը-րը րը-րը րը-րը-րը
Հավատա, հոգուս մեջ արդեն խոսքեր չկան
Հը-րը րը-րը րը-րը րը-րը-րը, հը-րը րը-րը րը-րը րը-րը-րը
Հավատա, հոգուս մեջ արդեն խոսքեր չկան, չկան, չկան
 
(Տուն 2).
Մոռանալ չեմ կարող ես ոչինչ, իմ հոգին
Դատարկ քո հայացքից այրվում է
Ես գիտեմ, գնալով կթողնեմ մի աշխարհ
Դա սերն է իմ և քո, որ ապրում է
 
(Կրկներգ).
Հը-րը րը-րը րը-րը րը-րը-րը, հը-րը րը-րը րը-րը րը-րը-րը
Հավատա, հոգուս մեջ արդեն խոսքեր չկան, օհ
Հը-րը րը-րը րը-րը րը-րը-րը, հը-րը րը-րը րը-րը րը-րը-րը
Հավատա, հոգուս մեջ արդեն խոսքեր չկան
 
(Անցում)
 
(Կրկներգ).
Հը-րը րը-րը րը-րը րը-րը-րը, հը-րը րը-րը րը-րը րը-րը-րը
Հավատա, հոգուս մեջ արդեն խոսքեր չկան, չկան
Հը-րը րը-րը րը-րը րը-րը-րը, հը-րը րը-րը րը-րը րը-րը-րը
Հավատա, հոգուս մեջ արդեն խոսքեր չկան, չկան, չկան
 
Merci !
1 remerciement
Publié par Gregory DavidianGregory Davidian Sam, 16/10/2021 - 00:25
Ajouté en réponse à la demande de Елена ЛазареваЕлена Лазарева

 

Traductions de « Խոսքեր չկան (Khosqer... »
Commentaires
Read about music throughout history