Advertisement

Here Is Your Paradise (traduction en persan)

Advertisement
traduction en persan

بهشت تو اینجاست

Versions : #1#2
هرگز نمی دانستم که عشق می‌تواند سکوتی در قلب باشد
لحظه ای می‌رسد که زمان از حرکت باز می‌ایستد
و همه آن چیزی که جویای‌اش بوده‌ام را بدست می‌آورم
و در انتظار فرصتی برای شروع هستم
 
هرگز نمی دانستم که عشق می تواند تلالو خورشید در چشمانت باشد
در روزی که ممکن است آن را ندیده باشی؛
و همه آنچیزی که به دنبال‌اش بوده‌ام، واژه‌های خوبی است که هرگز نمی توان آنها را بیان کرد
آنگاه که یک لمس و تماس فراتر از همه چیز است
 
شاید هرگز پی نبری که چقدر دوستت دارم
اما مطمئنا بدان:
بهشت تو اینجاست؛ کتاب زندگی تو اینجاست
جایی که من و تو جاودانه خواهیم زیست
بهشت تو اینجاست؛ کتاب زندگی تو اینجاست
جایی که من و تو جاودانه خواهیم زیست
 
و در شب ظلمانی، آن نور درخشنده را دنبال خواهی کرد
و جایی خواهی رفت که جایگاه عشق است
و صبحگاهان برخواهی خاست تا روزی نو آغاز کنی
روزی که نگرانی های تو را از میان خواهد برد
 
شاید هرگز پی نبری که چقدر دوستت دارم
اما مطمئنا بدان:
بهشت تو اینجاست؛ کتاب زندگی تو اینجاست
جایی که من و تو جاودانه خواهیم زیست
بهشت تو اینجاست؛ کتاب زندگی تو اینجاست
جایی که من و تو جاودانه خواهیم زیست
 
Publié par m.r.sameti le Jeu, 31/08/2017 - 13:36
anglais

Here Is Your Paradise

Commentaires