La Russie a lancé une guerre honteuse contre l’Ukraine.     Soutenez l’Ukraine !
  • Hjalmar Gullberg

    Än vandrar gudar över denna jord • Förklädd Gud

Partager
Taille de la police
Paroles originales

paroles de Än vandrar gudar över denna jord

Än vandrar gudar över denna jord.
En av dem sitter kanske vid ditt bord.
 
Tro ej att någonsin en gud kan dö.
Han går förbi dig, men din blick är slö.
 
Han bär ej lyra eller purpurskrud.
Blott av hans verkan känner man en gud.
 
Den regeln har ej blivit överträdd:
är Gud på jorden, vandrar han förklädd.
 

 

Traductions de « Än vandrar gudar ... »
Hjalmar Gullberg: Top 3
Aidez à traduire « Än vandrar gudar ... »
Commentaires