Publicité

Hong Bai-Hui - 阮的伊 (Guan ei yi)

  • Artiste: Hong Bai-Hui ( 洪百慧)
  • Artiste invité: Wang Jiang-fa
  • Album: 癡情 (2008)
  • Traductions : chinois, translittération
taïwanais/translittération
A A

阮的伊 (Guan ei yi)

今年的春天 風若冷吱吱
今夜阮這邊天 雨是落歸暝
為妳的相思 心若滿天水
遠遠的彼粒星 像阮在天邊
不知日月咁也有相逢時
 
心愛的妳的心 我會永遠帶在身邊
愛阮的彼粒心 毋通因為孤單來紡見
有妳在阮夢中 無人會凍叫阮醒
無你的這條路 也會勇敢行落去
 
月娘啊 請你保庇
天星啊 咁有看見阮的伊
 
日月若有相逢時 
你我自有地久天長日
 
今年的春天 風若冷吱吱
今夜阮這邊天 雨是落歸暝
為妳的相思 心若滿天水
遠遠的彼粒星 像阮在天邊
不知日月咁也有相逢時
 
心愛的妳的心 我會永遠帶在身邊
愛阮的彼粒心 毋通因為孤單來紡見
有妳在阮夢中 無人會凍叫阮醒
無你的這條路 也會勇敢行落去
 
月娘啊 請你保庇
天星啊 咁有看見阮的伊
 
月娘啊 請你保庇阮的伊
天星啊 咁有看見阮的伊
 
Publié par wuhuahua089wuhuahua089 le Mar, 08/01/2019 - 15:25
Dernière modification par Joyce SuJoyce Su le Mer, 09/01/2019 - 02:19
Merci !

 

Publicité
Vidéo
Traductions de « 阮的伊 (Guan ei yi) »
Hong Bai-Hui: Top 3
Commentaires