Christian Hymns & Songs - How great is our God (traduction en suédois)

traduction en suédois

Hur stor är vår Gud

Konungens prakt,
Majestätligt klädd
Låt hela jorden fröjdas,
Hela jorden fröjdas
Han sveper in sig i ljus,
Och mörker försöker gömma sig
Och darrar för hans röst,
Och darrar för hans röst
 
Hur stor är vår Gud,
Sjung med mig
Hur stor är vår Gud,
Och alla kommer att se
Hur stor, hur stor
Är vår Gud
 
Åldrar efter åldrar kvarstår han
Och tiden ligger i hans händer
Början och slutet,
Början och slutet
Gudomen, tre i ett
Fader, ande, son
Lejonet och lammet,
Lejonet och lammet
 
Namnet över alla namn
Värdig vår tillbedjan
Mitt hjärta ska sjunga hur stor är vår Gud
 
Publié par Owlin le Mar, 13/12/2011 - 07:20
Ajouté en réponse à la demande de sunshine77
anglais

How great is our God

Commentaires