I Don't Go to Church (traduction en espéranto)

anglais
anglais
A A

I Don't Go to Church

Ey!
I don't wanna offend anybody.
Heh! Im the devil bitch, ey.
 
 
I don't go to church
And I don't recommend it.
I try to have a chat with them and they just get offended.
I try to tell them about the climate change,
Earth's getting hotter,
They just plug thier ears in holly
"Nah nah nah nah nah nah nah nah".
I try to help them out,
I only confuse 'em.
Christian's hate facts,
They contradicts their masters conclusions.
If it ain't written in the Bible,
They'll consider you a liar.
I wouldn't sit in holy water if my ass was on fiyah.
 
The shit is simple,
How the fuck are you not getting this,
The Bible was written in a time of great ignorance.
Yo! When we didn't understand why it rain or lightning,
We thought it was the gods playing games exciting,
Right? This is stupid.
Now we know better,
Thanks to science an great men,
We understand the weather,
 
I don't wanna hear your primitive rituals,
Nobody's here! But that man is invisible.
Can't you accept that this is not sensable?
Take it personal, this is for principal.
 
 
I ain't been to church since I was a kid,
They told me i was wrong everything I did.
They said my music was evil,
Don't need this stuff.
They told me to distrust people that don't agree with us,
I watch them cry and pray to god:
"Please heal the cancer",
While in biology class I found logical answers.
Everyday we getting closer then we've ever been,
You claim the truth is heaven sent.
Bitch, where's your evidence?
 
And are you asking me to believe or are you demanding?
I can't comprehend how you're satisfied with not understanding.
With all the discrimination shit,
Really makes me mad,
I hear you screaming "fag",
Imma beat yo ass after the classes.
When you're a bigoted prick,
Nobody hears you talking.
Take a break from this shit,
Go read some Richard Dawkins.
 
I hate to have to go Christopher Higgins,
'Cause im telling facts
And you Bitches ain't listening.
Don't deny truth, it just makes you look stupid.
If you make a claim,
You have better can prove it
 
 
I don't wanna offend anybody, bitch.
I dont wanna offend anybody, bitch.
I dont wanna offend anybody, bitch.
Im the devil, bitch.
Bitch, bitch, bitch, bitch, bitch.
Bitch
 
Publié par Amadeo SendiuloAmadeo Sendiulo Sam, 25/09/2021 - 20:41
Dernière modification par Amadeo SendiuloAmadeo Sendiulo Jeu, 30/09/2021 - 15:55
traduction en espérantoespéranto
Aligner les paragraphes

Mi ne iras preĝejen

Ej
Mi celas ofendi neniun.
Heh! Mi estas la satano, fekul', ej.
 
 
Mi ne iras preĝejen
Kaj mi ne rekomendas fari tion.
Mi provas babili kun ili sed ili nur ofendiĝas,
Mi provas diri al ili pri la klimatŝanĝiĝo,
Tero plivarmiĝas,
Ili nur ŝtopas siajn orelojn kantante sanktan
"Na na na na na na na".
Mi provas helpi ilin
Mi nur ilin konfuzigas.
Kristanoj malamas faktojn
Kiuj kontraŭas konkudojn de iliaj majstroj
Se io ne estus skribita en Bliblio,
Vi estus konsiderita kiel mensogisto.
Mi ne povus sidi en sanktakvo se mia pugo brulus.
 
Tiu fekaĵo simplas,
Kiel la fek' vi ne povas kompreni?
La Biblio estis berkita dum dempo de grandega nescio.
Joŭ! Kiam ni ne komprenis kial pluvas aŭ fulmas.
Ni pensis, ke tio estas la dioj ludantaj ludojn, interese,
Ĉu ne? Tio stultas.
Nun ni scias pli bone,
Dank' al scienco kaj la grandegaj homoj,
Ni komprenas la veteron.
 
Mi ne volas aŭdi viajn primitivajn ritualojn.
Neniu estas tie! Sed la ul' nevideblas,
Ĉu vi ne povas akcepti, ke tio sensencas.
Prenu tion persone, tio estas precipa afero.
 
 
Mi ne estis en preĝejo ekde mia infaneco.
Oni diris al mi, ke ĉio, kion mi faris, estas malĝusta.
Oni diris, ke mia muziko estas mava,
Ke oni ne bezonas ĝin.
Oni diris al mi, ke mi malfidu tiujn, kiuj ne konsentas kun ni.
Mi observis, ke ili krias, preĝas al dio:
"Bonvolu, forigu tiun kanceron",
Samtempe dum biologiaj lecionoj mi trovis logikajn respondojn.
Ĉiutage ni proksimiĝas pli ol iam ajn antaŭe.
Vi asertas, ke la vero estas elĉiele donita.
Fekulo, kie estas via pruvo?
 
Kaj ĉu vi petas, ke mi kredu, aŭ ĉu vi ordonas?
Mi ne scipovas kompreni, kiel kontentigas vin nekompreno.
Kune kun la tuta diskriminacia fekaĵo,
Vere kolerigas min, kiam
Mi aŭdas vin dirantan "figejo".
Mi piedbatos vian pugon post la lecionoj.
Ĉar vi estas bigotaĉuolo
Neniu aŭdas, ke vi parolas.
Faru paŭzon de tiu fekaĵo,
Iru legi verkojn de Richard Dawkins.
 
Mi malŝatas citi na Christopher Higgins,
Ĉar mi diras pri faktoj
Kaj vi, fekuloj, ne atentas.
Ne neu veron, tio stultigas vin.
Se vi faris aserton,
Bonus, se vi povus pruvi ĝin.
 
 
Mi celas ofendi neniun, fekul'.
Mi celas ofendi neniun, fekul'.
Mi celas ofendi neniun, fekul'.
Mi estas la satano, fekul'.
Fekul', fekul', fekul', fekul', fekul'.
Fekul'.
 
Merci !

Amadeo Sendiulo

Publié par Amadeo SendiuloAmadeo Sendiulo Dim, 26/09/2021 - 15:21
Dernière modification par Amadeo SendiuloAmadeo Sendiulo Jeu, 30/09/2021 - 15:56
Commentaires
Read about music throughout history