Publicité

I Will Always Love You (traduction en Tat)

traduction en TatTat
A A

Türə həmşə bistən xahüm

Mən əgər mundə başüm
Bə tü ancağ maşat bistən başüm.
Mən bareyüm, ama bəstənüm ki,
Rahmənə bə hər gəli türə fikir bistən seyüm.
 
Türiş həmşə bistən xahüm
Türə həmşə bistən xahüm
Türə, yarmən, türə.
 
Təħlə, şirinə xatirəha
İnha bə xiştənmənaz bərdə tək çizhamənü.
Əlvida, çü imbu, məgirey
Dütamuniş bəstənim ki, mən türə gərək birə yeki nistüm.
 
Türiş həmşə bistən xahüm
Türə həmşə bistən xahüm
 
Umudvarüm ʿümür bə türaz xub raftar miseyü.
Umudvarüm can şundə bə həmmələ çihatü səʿəb imbaşi.
Bə tü dülşari, xuşbəxti arzu bəsaxtənüm.
Ama ə həmmələ inha vacib bə tü söügi arzu bəsaxtənüm.
 
Türiş həmşə bistən xahüm
Türə həmşə bistən xahüm
Türə həmşə bistən xahüm
Türə həmşə bistən xahüm
Türə həmşə bistən xahüm
Mən, mən türə həmşə bistən xahüm.
 
Türə, yarmən, türə bəxastənüm.
O-o-o, həmşə, həmşə türə bistən xahüm.
 
Publié par 322395062322395062 le Lun, 01/07/2019 - 07:04
Ajouté en réponse à la demande de Raheem BadalzadehRaheem Badalzadeh
Dernière modification par 322395062322395062 le Mer, 03/07/2019 - 01:34
anglaisanglais

I Will Always Love You

Commentaires