Đói cho sạch, rách cho thơm

Publié par For Debut Dim, 25/07/2021 - 03:02
  • Expression idiomatique: Đói cho sạch, rách cho thơm
  • Langue : vietnamien
  • Sens expliqué : anglais

Sens de « Đói cho sạch, rách cho ... »

anglais

That is, even if we must live in poverty, we must keep our good virtues
(Nghĩa là phải an phận nghèo, cùng phải giữ danh giữ tiếng)

Expliquée par For DebutFor Debut le Dim, 25/07/2021 - 03:02
Expliqué par For DebutFor Debut