Tốt gỗ hơn tốt nước sơn

Publié par tofubu Lun, 29/03/2021 - 17:36

Traductions idiomatiques de « Tốt gỗ hơn tốt nước sơn »

japonais
花より団子
vietnamien
Cái nết đánh chết cái đẹp
Explications :

Sens de « Tốt gỗ hơn tốt nước sơn »

vietnamien

Hãy coi trọng phẩm giá, đạo đức bên trong của con người hơn là vẻ bề ngoài hào nhoáng

Expliquée par tofubutofubu le Lun, 29/03/2021 - 17:36
Expliqué par tofubutofubu