Emil Dimitrov - Ако си дал (Ako si dal) (traduction en anglais)

bulgare

Ако си дал (Ako si dal)

 
Ако си дал на света част от себе си,
не си живял напразно! - Емил Димитров
 
Ако си дал на гладния
дори трохица хляб от своя хляб.
Ако си дал на скитника
дори искрица огън от своя огън.
Ако си дал на милата
от своето сърце.
Ако си дал на чуждите
живот от себе си.
Ако си дал, ако си дал,
ако си дал от себе си,
не си живял, не си живял на празно.
 
Никой не може да ти отнеме
обичта, обичта на хората.
Никой не може да ти я вземе
любовта, любовта към хората.
И никой и нищо не ще ти отнема
вярата в тях, вярата в тях, вярата в тях.
 
Ти закъсняваш понякога истинно,
но винаги идваш, идваш при нас.
 
Ако си взел от славата на някой друг
дори една частица.
Ако си чул от клюката
и я повториш
дори една секунда.
Ако си враг на подлия,
но го послушаш
дори един единствен път.
Ако си ял от залъка на свой приятел
и го забравиш
 
Дали е трябвало
изобщо да се раждаш
 
Никой не може да ти отнеме
обичта, обичта на хората.
Никой не може да ти я вземе
любовта, любовта към хората.
И никой и нищо не ще ти отнема
вярата в тях, вярата в тях, вярата в тях.
Ти закъсняваш понакога истинно,
но винаги идваш, идваш при нас.
 
Текст: Илия Велчев
Музика: Емил Димитров
 
Publié par ILMYMIK le Dim, 17/10/2010 - 11:41
Modifié pour la dernière fois par CherryCrush le Ven, 21/04/2017 - 23:47
Commentaires:

Poetry: Ilq Velchev
Music: Emil Dimitrov

Aligner les paragraphes
traduction en anglais

If you'd feed the hungry one

Versions : #1#2
If you'd feed the hungry one,
a small piece of your bread
If you gave to the homeless,
a small part of your fire,
If you gave to the loved one
a small part of your heart,
If you gave to the unknown
a small piece of your life.
If you gave, if you give,
if you gave from yours,
you didn't live for nothing...
 
Nobody did not still you
the love of your neighbors...
Nobody did not still you
your love for mankind.
And...nobody did not still from you
your faith in them, your faith...
 
You are too late sometimes, the true,
but...every time you came back to as.
 
If you'd still from the glory
to the others, even one small piece,
If you did hear the bad news,
for the others, and did repeat it,
even one small second!
If you are the enemy of the Pharisees
but you did hear him even one time.
If you did eat from the bread of your friend
and even more, did forget him -
 
Haven't you the reason to be born any way?
 
Nobody did not still you
the love of your neighbors...
Nobody did not still you
your love for mankind.
And...nobody did not still from you
your faith in them, your faith...
 
You are too late sometimes, the true,
but...every time you came back to as.
 
Publié par ILMYMIK le Dim, 17/10/2010 - 12:04
Commentaires