Publicité

Jody Chiang - 歹逗陣 (Phainn dau tin)

  • Artiste: Jody Chiang ( 江蕙(Jiang Hui); 江淑惠(Jiang Shuhui))
  • Traductions : anglais, chinois
taïwanais
A A

歹逗陣 (Phainn dau tin)

你的氣質不同
微微笑就迷人 喔~
怎樣無找一個 疼你的人
 
可惜人海茫茫
要找會合的人 喔~
親像海底摸針
阮早就無央望
 
人講你歹逗陣
愈接近 愈抓無你的心
明明是重感情
那要置人前裝作冷冰冰
 
人講阮歹逗陣
我承認阮個性有卡揯
等別人來肯定
不如一個人卡清淨
 
茶葉自有清香
嘛著燒水來淋 喔~
人生短短 何必自找麻煩
 
愛是女人的夢
你是幸運的人 喔~
就算海底摸針
至少還有希望
 
人講阮歹逗陣
愈接近 愈抓無你的心
阮嘛事有感情
那要置人前裝作冷冰冰
 
人講你歹逗陣
我承認阮個性有卡揯
(有影揯)
等別人來肯定
不如一個人卡清淨
 
人講你歹逗陣
愈接近 愈抓無你的心
明明是重感情
(重感情)
那要置人前裝作冷冰冰
 
你麥彼歹逗陣
好壞總是有人愛批評
等別人來肯定
不如一個人卡清淨
 
Publié par Joyce SuJoyce Su le Mer, 21/03/2018 - 17:43
Dernière modification par Joyce SuJoyce Su le Jeu, 03/01/2019 - 01:34
Merci !

 

Publicité
Vidéo
Traductions de « 歹逗陣 (Phainn dau tin) »
Commentaires