Publicités

แค่อีกคน (Kâe èek kon) (translittération)

แค่อีกคน

เธอเองก็คงจะไม่รู้ ว่ามีใครที่ยืนอยู่ตรงนี้
ที่เฝ้ารอเธอทุกที แม้ไม่เคยจะมีความหมาย
เธอเองก็คงไม่ได้คิด มีใครที่ยืนอยู่ตรงนั้น
ที่เฝ้ามองเธอทุกวัน แค่เท่านั้นก็ดีมากแล้ว
 
ไม่ได้หวังจริงๆ ถ้าหากว่าเธอไม่รู้บางสิ่ง
ไม่ต้องสงสัย ถ้าฉันไม่พูดมันไป..
ไม่เป็นไรเลย
 
เธอไม่ต้องมองมาทางนี้
ไม่ได้มีอะไรให้คิดกังวล
และฉันเองก็รู้ดี
ไม่อยากให้เธอต้องมาสับสน
 
ไม่ต้องเป็นคนที่เธอรัก
อยากให้เธอมีความสุขเพียงเท่านั้น
นะเธอ... ไม่ต้องมาห่วงใยฉัน
แค่ขอเป็นคนที่รักเธออีกคน
 
วันคืนจะเปลี่ยนไปแค่ไหน แต่ในใจยังมีเธอเท่านั้น
ที่หลงรักเธอทุกวัน แค่เท่านั้นก็เกินพอแล้ว
 
แค่อยากจะมอบเพลงนี้ ที่ฉันเขียนให้เธอได้ฟัง
ความในใจของฉัน ที่มันดังอยู่ข้างใน
ถ้าไม่รับไม่เป็นไร ฉันก็ยังจะขออยู่ตรงนี้ เพราะ
 
ไม่ได้หวังจริงๆ ถ้าหากว่าเธอไม่รู้บางสิ่ง
ไม่ต้องสงสัย ถ้าฉันไม่พูดมันไป..
ไม่เป็นไรเลย
 
เธอไม่ต้องมองมาทางนี้
ไม่ได้มีอะไรให้คิดกังวล
และฉันเองก็รู้ดี
ไม่อยากให้เธอต้องมาสับสน
 
ไม่ต้องเป็นคนที่เธอรัก
อยากให้เธอมีความสุขเพียงแค่นั้น
นะเธอ.. ไม่ต้องมาห่วงใยฉัน
แค่ขอเป็นคนที่รักเธอ อีกคน
 
เธอไม่ต้องมองมาทางนี้
ไม่ได้มีอะไรให้คิดกังวล
และฉันเองก็รู้ดี
ไม่อยากให้เธอต้องมาสับสน
 
ไม่ต้องเป็นคนที่เธอรัก
อยากให้เธอมีความสุขเพียงแค่นั้น
นะเธอ.. ไม่ต้องมาห่วงใยฉัน
แค่ขอเป็นคนที่รักเธอ
เธอ ไม่ต้องมองมาที่ฉันเลย
 
โนว โนว โอ้ Baby
 
ไม่ต้องเป็นคนที่เธอรัก
อยากให้เธอมีความสุขเพียงแค่นั้น
นะเธอ... ไม่ต้องมาห่วงใยฉัน
แค่ขอเป็นคนที่รักเธอ อีกคน
 
Publié par RujixRujix Mar, 22/06/2021 - 02:58
translittération
Aligner les paragraphes

Kâe èek kon

Ter eng gôr kong jà mâi róo wâa mee krai têe yeun yòo dtrong née
Têe fâo ror ter túk tee máe mâi koiie jà mee kwaam măai
Ter eng gôr kong mâi dâai kít mee krai têe yeun yòo dtrong nán
Têe fâo mong ter túk wan kâe tâo nán gôr dee mâak láew
 
Mâi dâai wăng jing jing tâa hàak wâa ter mâi róo baang sìng
Mâi dtông sŏng-săi tâa chăn mâi pôot man bpai
Mâi bpen rai loiie
 
Ter mâi dtông mong maa taang née
Mâi dâai mee à-rai hâi kít gang-won
Láe chăn eng gôr róo dee
Mâi yàak hâi ter dtông maa sàp-sŏn
 
Mâi dtông bpen kon têe ter rák
Yàak hâi ter mee kwaam sùk piiang tâo nán
Ná ter... mâi dtông maa hùuang yai chăn
Kâe kŏr bpen kon têe rák ter èek kon
 
Wan keun jà bplìian bpai kâe năi dtàe nai jai yang mee ter tâo nán
Têe lŏng rák ter túk wan kâe tâo nán gôr gern por láew
 
Kâe yàak jà môp pleng née têe chăn kĭian hâi ter dâai fang
Kwaam nai jai kŏng chăn têe man dang yòo kâang nai
Tâa mâi ráp mâi bpen rai chăn gôr yang jà kŏr yòo dtrong née prór
 
Mâi dâai wăng jing jing tâa hàak wâa ter mâi róo baang sìng
Mâi dtông sŏng-săi tâa chăn mâi pôot man bpai
Mâi bpen rai loiie
 
Ter mâi dtông mong maa taang née
Mâi dâai mee à-rai hâi kít gang-won
Láe chăn eng gôr róo dee
Mâi yàak hâi ter dtông maa sàp-sŏn
 
Mâi dtông bpen kon têe ter rák
Yàak hâi ter mee kwaam sùk piiang tâo nán
Ná ter... mâi dtông maa hùuang yai chăn
Kâe kŏr bpen kon têe rák ter èek kon
 
Ter mâi dtông mong maa taang née
Mâi dâai mee à-rai hâi kít gang-won
Láe chăn eng gôr róo dee
Mâi yàak hâi ter dtông maa sàp-sŏn
 
Mâi dtông bpen kon têe ter rák
Yàak hâi ter mee kwaam sùk piiang tâo nán
Ná ter... mâi dtông maa hùuang yai chăn
Kâe kŏr bpen kon têe rák ter
Ter mâi dtông mong maa têe chăn loiie
 
Noh noh oh Baby
 
Mâi dtông bpen kon têe ter rák
Yàak hâi ter mee kwaam sùk piiang tâo nán
Ná ter... mâi dtông maa hùuang yai chăn
Kâe kŏr bpen kon têe rák ter èek kon
 
Merci !

©Rujix

Publié par RujixRujix Mar, 22/06/2021 - 03:08
Commentaires
Read about music throughout history