Publicité

Kärlekens Stad [City of Love] (traduction en anglais)

  • Artiste: Phineas and Ferb (OST)
  • Chanson: Kärlekens Stad [City of Love]
  • Traductions : anglais
suédois

Kärlekens Stad [City of Love]

Vi kan äta crêpes sucrée här i ett parisiskt café.
 
[Huh? Markisen kan vi använda segel! Eller du vet fallskärm beroende på vad som händer.]
 
Se en blomma så stor, under vårat eifeltorn.
 
[Undra om det ligger några delar kvar här. Nitarna skulle man kunna använda.]
[Åh, Phineas..]
 
Vill du dela en crème brûlée med mig?
 
[Åh, wow. Kolla vilken smart blåslampa!]
 
Jag vill ju vara med dig, här i kärlekens stad.
(Här i kärlekens stad.)
Här i kärlekens stad.
(Här i kärlekens stad.)
 
Vi kan smaka på en bri, eller se ett galleri.
 
[Undra om oljebaserad färg är lättantändlig, som raketbrändsle.]
 
En så härlig solig dag.
Den här hatten ska jag ha.
 
[Åh, den påminner mig. Vi kan behöva hjälmar!]
 
Säg varför kan han ingenting se? När vi strävar ner för champs-élysées? Här i kärlekens stad.
(Här i kärlekens stad.)
 
Jag önskar att han viska ma chérie, je t'aime,
Men det enda han försöker är att komma hem.
Här i kärlekens stad.
(Här i kärlekens stad.)
Här i kärlekens stad.
(Här i kärlekens stad.)
Här i kärlekens stad.
(Här i kärlekens stad.)
 
Publié par FishFish le Mar, 02/10/2018 - 21:16
traduction en anglaisanglais
Aligner les paragraphes
A A

The City of Love

We can eat crêpes sucrée here in a parisian café
 
[Huh? We can use the sunshade as a sail! Or you know, parachute depending on what happens.]
 
See a flower so large, underneath our eiffeltower
 
[I wonder if there's any pieces left here. The rivets could be useful.]
[Oh, Phineas...]
 
Do you want to share a créme brûlée with me?
 
[Oh wow, look what a smart blowtorch!]
 
I want to be with you, here in the city of love
(Here in the city of love)
Here in the city of love
(Here in the city of love)
 
We can taste some brie, or check out a gallery
 
[I wonder if oil based colors are easily flammable, like rocket fuel.]
 
Such a wonderful sunny day.
I'll have this hat.
 
[Ah, that reminds me. We might need helmets!]
 
Tell me why can't he see? When we're struggling down champs-élysées?
Here in the city of love.
(Here in the city of love)
 
I wish he'd whisper ma chérie, ja t'aime,
but he's only attempting to get home
Here in the city of love
(Here in the city of love)
Here in the city of love
(Here in the city of love)
Here in the city of love
(Here in the city of love)
 
Publié par P WikP Wik le Lun, 17/12/2018 - 23:36
Ajouté en réponse à la demande de Zarina01Zarina01
Plus de traductions de « Kärlekens Stad [City... »
anglais P Wik
Collections avec « Kärlekens Stad [City... »
Commentaires