La Tortura (traduction en hébreu)

Advertisements
traduction en hébreu

עינויי

Versions : #1#2
היי ילדה קטנהשלי
תשמרי על השירה
תשמרי את השמחה
 
: שאקירה
 
אני לא ביקשתי שכל יום יהיה שטוף שמש
אני לא ביקשתי כל יום שישי מסיבה
לא ביקשתי ממך לחזור ולהתחנן לסליחה
אם את בוכה בעיניים יבשות ומדבר עליה
 
אה אהוב , זה כואב כל כך
 
: סאנס
 
זה כואב כל כך
 
: שאקירה
 
אתה עוזב בלי להגיד לאן
אהוב יקר , היה עינוי
לאבד אותך
 
: סאנס
אני יודעת שלא הייתי קדוש
אבל אני יכול לפצות אותך, האהבה שלי.
 
: שאקירה
 
לא רק על הלחם חי הגבר
ואני לא חיה רק על התירוצים
 
: סאנס
רק מטעויות אפשר ללמוד
והיום אני יודע שהלב שלי
 
שייך לך
 
: שאקירה
 
מוטב שתשמור את זה לעצמך
ותתן לכלב אחר את העצם הזאת ואנחנו אומרים להתראות
 
אני לא יכולה לבקש מהחורף לחוס על שיח ורדים
אני לא יכול לבקש את עצי הבוקיצה להניב אגסים
אני לא יכול לבקש את הנצח מבן תמותה פשוט
וללכת לזרוק לחזירים אלפי פנינים
 
: סאנס
אהובתי, זה כואב כל כך, זה כואב כל כך
שלא תאמיני עוד להבטחות שלי
 
: שאקירה
הו, אהוב
 
: סאנס
זה עינוי
 
: שאקירה
לאבד אותך
 
: סאנס
אני יודעת שלא הייתי קדוש
אבל אני יכולה לתקן את זה, את האהבה שלי.
 
: שאקירה
 
לא רק על הלחם חי הגבר
ואני לא חיה רק על התירוצים
 
: סאנס
רק מטעויות אפשר ללמוד
והיום אני יודע שהלב שלי
 
שייך לך
 
: שאקירה
כדאי שתשמור לעצמך את כל זה.
ותן לכלב אחר את העצם הזאת
ואנחנו נפרדים
 
: סאנס
אל תעזבי , אל תעזבי
תקשיבי לי ילדה , אל תוותרי
מיום שני עד יום שישי יש לך את האהבה שלי
תשאירי לי את יום שבת בשבילי זה יותר טוב
היי שחורה שלי אל תענישי אותי עוד
כי שם בחוץ בלעדייך אין לי שקט
אני רק אדם שמאוד מצטער על העבר
אני כמו הציפור שחוזרת לקן שלה
 
אני יודעת שלא הייתי קדוש
אבל אני יכולה לתקן את זה, אהבה
 
: שאקירה
 
לא רק על הלחם חי הגבר
ואני לא חיה רק על התירוצים
 
: סאנס
רק מטעויות אפשר ללמוד
והיום אני יודע שהלב שלי
 
שייך לך
 
 
: שאקירה
 
כל מה שעשיתי עבורך
זה היה עינוי לאבד אותך
זה כואב כל כך שזה ככה
 
תמשיכי לבכות למחילה
אני כבר לא אבכה ... בשבילך
 
Publié par Yosi le Mer, 06/09/2017 - 23:54
Modifié pour la dernière fois par Yosi le Dim, 17/12/2017 - 23:05
espagnol

La Tortura

Commentaires