Tedje en de Flikkers - Lijflijk (traduction en anglais)

néerlandais

Lijflijk

Lijf....lijk
Lijflijk!
Ogen, handen en benen
Ze doen hun werk
Draaien op blikvreten, kant-en-klare troep
Het lijk doet zijn werk
Onbekend en verkracht
Beheerst ook kwakzalvers
Pillen en poeders in je strot
Voelt u zich nog goed?
Kleedt u zich maar uit
 
Ik ben 't zat, kots d’rvan
Mij krijg je niet klein
Ik ben niet te vangen
Ik kots op begrip
Dwing me niet
Deze ..... krachten vrij .....*
Ik wil genieten van mijn eigen lijf
Eigen lijf
 
Laat je knechten... opjagen... opfokken
Loop maar in de rij
Netjes in de houding
Geen seks op de stoep
Je hebt je eigen plekjes
Je bedje is al gespreid
Die verkropte, kleffe handjes
Die grijns op je smoel
Mij mankeert niets!
 
Ik ben ’t zat, kots d’rvan
Mij krijg je niet klein
Ik ben niet te vangen
Ik kots op begrip
Dwing me niet
Deze ..... krachten vrij .....*
Ik wil genieten van mijn eigen lijf
Eigen lijf
 
Reageer je af met je eigen lul
Je lul in je poten
Je lul in een gat
Zuip je vol en slaap
Homowielen, Homosuelen, Softies, Punkies
Hou je pik maar stijf
 
Ik ben ’t zat, kots d’rvan
Mij krijg je niet klein
Ik ben niet te vangen
Ik kots op begrip
Dwing me niet
Deze ..... krachten vrij .....*
Ik wil genieten van mijn eigen lijf
Eigen lijf
 
Ik wil het voelen, overal, zien en ruiken, helemaal
Mooi maken, aankleden, uitkleden, dansen
Lief zijn, lief zijn voor mijn eigen lijf
Eigen lijf
Eigen lijf
 
Ik wil het voelen, overal, zien en ruiken, helemaal
Mooi maken, aankleden, uitkleden, dansen
Lief zijn, lief zijn voor mijn eigen lijf
Eigen lijf
Eigen lijf
 
Publié par Tambi le Jeu, 18/08/2011 - 07:26
Commentaires:

* I wrote down these lyrics upon request, but I cannot make out this particular sentence. Suggestions welcome.

Aligner les paragraphes
traduction en anglais

Body Corpse

Body....corpse
Body corpse!
Eyes, hands and legs
They do their jobs
Run on canned food, instant junk
The corpse does its job
Unknown and raped
Controls quacks as well
Pills and powders in your throat
Do you still feel good?
Please undress yourself
 
I'm fed up with it, makes me puke
You won't bring me to my knees
I cannot be captured
I puke on understanding
Don't force me
.....
I want to enjoy my own body
Own body
 
Let yourself be subjugated... chased... incited
Walk in line
Properly at attention
No sex on the sidewalk
You have your own spots
Your bed has been made
Those convulsive, sticky hands
That grin on your face
There's nothing wrong with me!
 
I'm fed up with it, makes me puke
You won't bring me to my knees
I cannot be captured
I puke on understanding
Don't force me
.....
I want to enjoy my own body
Own body
 
Let off steam with your own dick
Your dick in your paws
Your dick in a hole
Get hammered and sleep
Homophiles, Homosuals, Softies, Punkies
Keep your cock hard
 
I'm fed up with it, makes me puke
You won't bring me to my knees
I cannot be captured
I puke on understanding
Don't force me
.....
I want to enjoy my own body
Own body
 
I want to feel it, everywhere, see and smell, everything
To do up, get dressed, get undressed, dance
To be kind, kind to my own body
Own body
Own body
 
I want to feel it, everywhere, see and smell, everything
To do up, get dressed, get undressed, dance
To be kind, kind to my own body
Own body
Own body
 
Publié par Tambi le Jeu, 18/08/2011 - 09:29
Tedje en de Flikkers: Top 3
Idioms from "Lijflijk"
Voir aussi
Commentaires