Publicité

Málokdo ví (traduction en bulgare)

  • Artiste: Hana Zagorová
  • Aussi interprété par: Helena Vondráčková
  • Chanson: Málokdo ví 3 traductions
  • Traductions : bulgare, espéranto, italien
traduction en bulgarebulgare
A A

Малцина знаят

Когато сенките се пречупват по покривите
и останеш пак сам;
когато привечер заухае на слама,
аз едно ще те посъветвам.
 
На тавана имам замък от паяжини
и трон от гълъби.
Ще ти дам няколко страници съвети
и пантофки за сън.
 
Щастието ти избяга през задната врата,
вчерашния вятър няма да хванеш обратно.
Ще се завърти над подкрива
и ще ти каже: „На добър час, не ме познаваш!“.
 
Колко нестабилна е вратата към щастието!
Малцина знаят,
че любовта, отишла си призори,
вече няма да я догонят.
 
Дошла е тук доста близо –
може би около нас.
Следващия път ѝ стори място
и не губи време!
 
Махна ти за сбогом със златните си коси.
За какво сега се мръщиш?
Не ме познаваш.
 
Малцина, малцина, малцина, малцина знаят.
Малцина, малцина, малцина, малцина я познават.
 
Любовта е дошла съвсем близо –
може би около нас.
Следващия път ѝ стори място
и не губи време!
 
Махна ти за сбогом със златните си коси.
За какво сега се мръщиш?
Не ме познаваш добре.
 
Малцина, малцина, малцина, малцина знаят.
Малцина, малцина, малцина, малцина я познават.
Малцина, малцина, малцина, малцина знаят,
че любовта, отишла си призори, вече няма да я догонят.
 
(×3):
Малцина, малцина, малцина, малцина знаят.
Малцина, малцина, малцина, малцина я познават.
 

EN: If you have any suggestions as to improving any of my translations (even if I haven't enabled the proofreading option), feel free to do so, I'd be really grateful for your help. In case you would like to use any of my translations anywhere, all I would like in return is nothing but to mention where you've taken it from, and to notify me if possible. After all, other people's content should be given proper credit, right?


BG: Ако в някой превод има нещо, което не ви звучи добре (дори и да не съм включил опцията за проверка на превода), не се стеснявайте да ми кажете – ще съм благодарен за помощта. В случай че желаете да използвате който и да е от преводите ми някъде, бъдете така добри да споменете откъде сте го взели, и по възможност да ме уведомите. Все пак чуждият труд е редно да се цени, нали така?

Publié par OndagordantoOndagordanto le Sam, 24/11/2018 - 03:51
Dernière modification par OndagordantoOndagordanto le Jeu, 28/02/2019 - 20:25
tchèquetchèque

Málokdo ví

Plus de traductions de « Málokdo ví »
bulgare Ondagordanto
Hana Zagorová: Top 3
Commentaires