Amel Bent - Ma philosophie (traduction en persan)

traduction en persan

فلسفه ی من

من یک فلسفه ای دارم
(که)شروع کنم پذیرفتن کسی که هستم(خودم را بپذیرم)
بر خلاف همه ی چیزهایی که آنها به من می گویند
مشتم را بر افراشته نگه می دارم
برای بهتر یا بدتر شدن
من یک زن دورگه هستم و نه یک فدایی
به جلو حرکت می کنم با یک قلب نورانی
و همیشه مشتم بر افراشته است
 
سرم را بلند می کنم،سینه ام را ستبر می کنم
همیشه تلاشهایم دوچندان است
زندگی انتخابی در مورد آن نمی دهد
من آسی دارم که بر پادشاه غلبه می کنم
برخلاف ناراحتی ها،تفاوتهایمان
و با همه ی دشنام های همیشگی
مشتم را بلند خواهم کرد
حتی بالاتر،حتی دورتر
 
(refrain)
نمی ترسم
از هدف قرار دادن ماه
حتی با زمان
هنوز باور دارم و قلبی برای قربانی کردن
اگر باید(لازم باشد)،آن را
قربانی خواهم کرد
قبلا چندین بار آن را قربانی کرده ام
و این،همیشه مشتم بر افراشتست
 
من مثل آن دختران نیستم
مثل آنهایی که مبهوت می شوند،و آنهایی که بی لباس می شوند
من یک پیکر خوش دارم و متناسب(هیکل زنانه و زیبا)
آنها(هیکل)اینجایند برای گرم کردن قلبها
به عنوان یک دختر از یک منطقه فقیر
یاد گرفته ام که مغرور باشم
خیلی بیشتر از عشقی که فقیر است
خیلی بیشتر ازقلبی که پر آشوب است
 
من یک فلسفه ای دارم
(که)شروع کنم پذیرفتن کسی که هستم(خودم را بپذیرم)
با قدرت و با لبخند
و مشتی بر افراشته به سوی آینده
سرم را بلند می کنم،سینه ام را ستبر می کنم
همیشه تلاشهایم دوچندان است
زندگی انتخابی در مورد آن نمی دهد
من آسی دارم که بر پادشاه غلبه می کنم
 
(refrain x3)
 
Publié par masih le Mar, 23/08/2011 - 03:38
français

Ma philosophie

Commentaires