Paroles de Magazin

ParolesTraductionsDemandes
Abrakadabracroate
Kokolo (1983)
anglais
Ako poludimcroate
Melodije Jadrana 1999
anglais
espagnol
Ali-Babacroateanglais
Amadeuscroate
Magazin (1987)
russe
Balkanska ulicacroate
Dobro jutro (1989)
anglais
espagnol
russe
Besane noćicroateanglais
espagnol
polonais
russe
Bilo bi supercroate
Da mi te zaljubit u mene (1991)
anglais
turc
Bolcroate
Tonika 2001
anglais
Čekala je jedna ženacroate
Dobro jutro
anglais
Čestocroateanglais
Cija sam kad tvoja nisamcroateanglais
polonais
Da li znaš da te ne volimcroate
Split 2003
anglais
polonais
russe
Dani su bez broja (Bašalen Romalen)croate
S druge strane mjeseca (2002)
anglais
bulgare
Doktorecroateanglais
espagnol
polonais
bulgare
Došlo vrijemecroate
Došlo vrijeme (1993)
anglais
Dušu nemaš da me na njoj nosišcroateanglais
polonais #1 #2
bulgare
Dva zrna grožđa (1986)croate
Put putujem (1986)
anglais
Dvije suzecroateanglais
Ginemcroate
Da si ti ja (1998)
allemand
anglais
espagnol
macédonien
russe
Gutljaj vinacroate
Da si ti ja (1998)
anglais #1 #2
russe
Idi (Kada Krenu Vlakovi)croate
Put putujem
anglais #1 #2
Idi i ne budi ljudecroateallemand
anglais
Ima danacroate
Isti Ko Ticroateanglais
italien
bulgare
Još se ne bi udalacroate
Još se ne bi udala - singl (2011)
anglais
bulgare
Jutro nakoncroate
Promo 12-2012
anglais
bulgare
polonais
Kad u vojsku podjescroateanglais
Kako sam te voljelacroateanglais
Kemijacroate
Vrući Ljetni Hitovi 2011
anglais
russe
bulgare
Kokolocroate
Kokolo (1983)
anglais
espagnol
italien
russe
Ljube se dobri, loši, zlicroate
Svi najveći hitovi 1983-1990
anglais
espagnol
Lunacroate (dialecte tchakavien)espagnol
Luzercroate
Promo 1/2012
anglais
espagnol
bulgare
polonais
Manuelacroateanglais
polonais
russe
Maskaracroateanglais
Maslačakcroate
Maslačak - singl (2011)
anglais
français
bulgare
Milanecroate
Piši mi (1985)
anglais
Minus i pluscroate
Minus i plus (2000)
anglais
russe
Minut srca tvogcroate
Nebo boje moje ljubavi (1996)
anglais
polonais
roumain
russe
Mir do nebacroate
Moja domovina (1991)
anglais
Musik ist wie ein Freundallemandanglais
MUSKO BEZ KARAKTERAcroatepolonais
Na sve svetecroateanglais
espagnol
Na svijetu svecroateanglais
polonais
Nazaretcroateanglais
Ne tiče me se (2004)croate
Paaa..?
anglais
russe
Ne trazi od menecroateanglais
polonais
Nebesacroate
Nebesa - 2010
anglais
Nemam snage da se pomirimcroate
Minus i plus (2000)
anglais
russe
No no no (Mislim pozitivno)croate
Mislim pozitivno! (2014)
anglais
bulgare
Nostalgiaanglais
Nostalgijacroateanglais #1 #2
polonais
russe
Obećanjacroate
The Best of.... (2003)
anglais
russe
serbe
Oko moje sanjivocroate
Piši mi (1985)
anglais
polonais
russe
Opijumcroate
Dora 1997
anglais
polonais
russe
Ostani nježan do kraja croate
Da mi te zaljubit u mene (1991)
anglais
Ovisi o tebicroate
S druge strane mjeseca (2002)
allemand
Paradacroateanglais
Piši Microate
Piši mi (1985)
allemand
anglais
espagnol
polonais
roumain
russe
Prorokcroate
S druge strane mjeseca (2002)
anglais
Put putujemcroate
Putu putujem (1986)
allemand
anglais
polonais
portugais
roumain
russe
S druge strane mjesecacroate
S druge strane mjeseca (2002)
anglais
Sijamski blizancicroate
Split 2010
anglais
bulgare
Školovana da preživimcroate
Mislim pozitivno! (2014)
anglais
bulgare
Slatko, ljuto, kiselocroate
Paaa..? (2004)
anglais
russe
Što će meni ovaj darcroateanglais
espagnol
Sto te nema bar da svratisserbeturc
Šuticroate
Paaa..? (2004)
anglais
Suze bisernecroate
Nebo boje moje ljubavi (1996)
anglais
russe
Suze krijem, one padajucroate
Besane noći (1988)
anglais
espagnol
français
russe
Sve bi seke ljubile mornarecroateanglais
français
Sve je plavocroateanglais
Svileniserbe
Tamaracroate
Piši mi (1985)
anglais
espagnol
français
polonais
russe
Ti si želja mog životacroate
Magazin (1987)
allemand
anglais
espagnol
français
polonais
roumain
russe
turc
Titanikcroateanglais
espagnol
Tko me zovecroate
S Druge Strane Mjeseca
anglais
espagnol
Tri sam ti zime šaptala imecroate
Magazin (1987)
anglais #1 #2
espagnol
français
polonais #1 #2
roumain
russe
Vrati mi, vraticroateanglais
espagnol
Žena, a ne brojcroateallemand
anglais
espagnol
polonais
français
Magazin comme artiste invitéTraductions
Doris Dragovic - Sudnji Dancroate
The Platinum Collection
polonais
Magazin a aussi interprétéTraductions
Ljiljana Nikolovska - Boli mecroateanglais
Commentaires